Potraviny v EU zdraží až o 60 %, tvrdí Zemědělský svaz

Až o 60 procent zdraží potraviny v Evropské unii a o pětinu klesne jejich produkce kvůliekologickým cílům obsaženým ve strategii Od vidlí po vidličku neboli Od zemědělce ke spotřebiteli. Tvrdí to předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Dodává, že jde pouze o jednu z mnoha strategií, které budou mít na konci mnohem větší kumulativní dopad. U některých plodin dojde podle něj k poklesu až o třetinu a hovězí maso zdraží o 60 %.

U některých plodin dojde k poklesu až o 1/3, hovězí maso zdraží o 60 %

Europarlament by měl o strategii hlasovat zhruba za týden. Proti některým jejím částem se vyslovily v tomto týdnu i jiné zemědělské organizace. Růst cen se bude lišit komoditu po komoditě. „U hovězího masa téměř o 60 %, u vepřového masa téměř o 48 %, u mléka to bude 36 %. U obilovin o 12 %, u olejnin o 18 %,“ řekl Pýcha na základě studie z Univerzity a výzkumného centra v nizozemském Wageningenu.

Snížením produkce v Evropě se podle Pýchy zvýší produkce v jiných státech, což povede například k dalšímu odlesňování v Brazílii. „Komise ale nemá jenom jednu strategii. Když se o nich bavíme, tak je tu Strategie pro biodiverzitu, Akční plán pro oběhové hospodářství, Strategie EU pro methan, Akční plán pro nulové znečištění, Fit for 55 nebo Směrnice o obnovitelných zdrojích energie,“ řekl. Svaz dlouhodobě vyzývá komisi, aby nechala udělat dopadové studie, co bude naplnění všech těchto strategií znamenat.

Zvýšení produkce mimo EVropu povede například k odlesňování v Brazílii

„Pokud jde o živočišnou výrobu, studie z univerzity v Kielu poukazuje na dvacetiprocentní snížení produkce hovězího masa v EU a sedmnáctiprocentní snížení produkce vepřového masa,“ dodal.

Evropa podle něj zatím také neřeší, zda bude o podporované typy potravin zájem a zda na ně budou mít lidé peníze. Podle některých cílů EU má být do roku 2030 čtvrtina půdy v ekologickém režimu. „V EU jsme na osmi procentech a máme to za devět let zvýšit na 25 procent, to je třikrát tolik,“ doplnil. Není si jistý, zda tolik lidí na konzumaci dražších biopotravin přejde.

Evropské zemědělské cíle mimo jiné předpokládají, že do roku 2030 sníží každý z evropských států spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 50 procent a minerálních hnojiv o 20 procent. Ministerstvo zemědělství už dříve požádalo Evropskou komisi, aby předložila hodnocení strategie Od zemědělce ke spotřebiteli. ČR se například nelíbí budoucí plošné snižování ve využívání pesticidů. Zatímco jiné evropské státy spotřebu v posledních letech zvýšily, Česko ji naopak snižovalo.