Obchodní bilance v mínusu, ČR je dovozní ekonomikou

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 12,1 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč větší.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 19 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu se základními kovy o 3,6 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 2 miliardy korun. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 10,9 mld. Kč, elektřinou o 3,9 mld. Kč a kovodělnými výrobky o 2,5 miliardy korun.

Ilustrační foto: Pixabay

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červnu meziročně zlepšila o 20,0 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 23,0 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 15,3 % na 394,2 mld. Kč a dovoz o 15,9 % na 406,3 miliardy korun.

„V zahraničním obchodě se zbožím nedošlo v červnu oproti minulým měsícům k žádným podstatným změnám. Vývoz i dovoz výrazně vzrostly, přesto skončila obchodní bilance opět v záporných číslech, a to již pátý měsíc za sebou. Příčinou jsou stále vysoké ceny dovážených energetických komodit a vstupů, jejichž meziročně vyšší hodnota překonala i nárůst vývozu motorových vozidel,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 procenta.

Za celé letošní první pololetí vykázala obchodní bilance schodek 76 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 76,2 miliardy korun. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 9,3 % a dovoz o 17,6 procenta.

„Problém dovozu je mj. ten, že jsme odkázáni na ceny obchodních partnerů. Tedy ceny v domácí ekonomice jsou o to více závislé na cenotvorbě těch, od kterých zboží dovážíme,“ vysvětluje Tomáš Volf, analytik společnosti Cetfin. „Tato role je pro ČR novum, jelikož tradičně jsme považováni za exportní hospodářství. Ceny na domácích pultech obchodů tak více než kdy jindy určují zahraniční producenti.“

Dalším faktorem ovlivňujícím obchodní bilanci je kurs koruny. „I když ČNB na posledním zasedání minulý týden ponechala sazby beze změny, silnější koruna pod 24,50 EUR/CZK může být pro mnohé české exportéry problém. Silná domácí měna totiž znesnadňuje jejich pozici na zahraničních trzích. Za své vyvezené zboží dostanou eura, ale za ty dostanou méně korun a rozdíl musí podnikatelé ušetřit jinde,“ vysvětluje Volf. „Pokud se podíváme na prognózu ČNB, tak na silné koruně se nejspíš v dohledné době nic nezmění. Centrální bankéři totiž skrze silnou měnu omezují růst cen.“