Novela zákona o silničním provozu umožní řízení od 17 let

Foto: Anthony Fomin na Unsplash

V pondělí 1. ledna začne platit novela zákona o provozu na silničních komunikacích, která umožní řízení od 17 let pod dohledem mentora, zavádí řidičský průkaz na zkoušku, změní bodový systém nebo zruší povinnost mít u sebe řidičský a technický průkaz. Místo dvou technických průkazů budou mít řidiči nově jen jeden. Od Nového roku se také začnou v provozu setkávat s novými dopravními značkami. Jednodušší by od ledna měla být i administrativa v dopravním sektoru.

Povinný preventivní program pro začínající řidiče zahrnuje možnost zahájit kurz autoškoly k řízení osobního auta už v 15 letech a šesti měsících. Po absolvování autoškoly a závěrečné zkoušky umožní řízení už od 17 let. Do 18 let bude moct mladistvý řidič řídit jen pod dohledem mentora. Registrovaný mentor by měl mít řidičský průkaz nepřetržitě alespoň pět let s tím, že jej získal před více než deseti lety. Také by neměl mít žádný bodový záznam a musí být zapsaný v evidenční kartě řidiče L17. Začínající řidič může mít maximálně čtyři mentory. Mentor musí v osobním autě sedět vedle řidiče a sledovat provoz a chování řidiče.

Novela zároveň zavádí řidičský průkaz na zkoušku po dobu dvou let od složení závěrečné zkoušky bez ohledu na věk. V této dvouleté lhůtě musí řidič za spáchání závažných dopravních přestupků na dopravně-psychologický pohovor a školení pro začínající řidiče. Při šestibodovém přestupku musí čerstvý řidič preventivní program absolvovat do třech měsíců. Pokud řidič program do třech měsíců neabsolvuje, přijde tím o řidičský průkaz. Pokud řidič spáchá přestupek, za který dostane zákaz řízení, je absolvování programu podmínkou pro opětovné získání řidičského oprávnění.

Změny v bodovém systému přinesou zjednodušení z pěti pásem bodů na tři. Nově budou dopravní přestupky bodovány dvěma, čtyřmi a šesti body. Za bagatelní přestupky budou řidiči dostávat mírnější tresty. Pokuty na místě například za špatné parkování, nerozsvícená světla nebo porušení zákazu zastavení nebo stání by nově místo na 2000 korun měly vyjít nanejvýš na 1500 korun. Novela naopak zpřísní nejzávažnější přestupky řidičů jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, závažné překročení rychlosti nebo odmítnutí dechové zkoušky na alkohol. Tresty by měly více zohlednit přestupky řidičů, kteří ohrožují další účastníky silničního provozu vědomě.

Řidiči už od ledna také nebudou mít povinnost mít u sebe při řízení řidičský a technický průkaz. To se zatím netýká cest do zahraničí. Na povinnosti vlastnit platný řidičský a technický průkaz se ale nic nemění. Stát bude od 1. ledna také místo dvou technických průkazů vydávat jen jeden. Malý technický průkaz se obohatí o několik údajů z velkého, ostatní budou dostupné elektronicky. Výměna technických průkazů za jeden nový bude postupná. Řidiči ji vyřídí při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti. Současné doklady do té doby zůstávají platné. Výměna se neuskuteční ani při technické prohlídce na STK.

Od 1. ledna se také začnou řidiči setkávat s novými dopravními značkami. Jde například o značení sdílené zóny pro všechny účastníky silničního provozu, úpravu značení bezpečného odstupu nebo parkoviště P+D, tedy park and drive, na kterých mohou řidiči po zaparkování přesednout do jiného auta a neměnit přitom druh dopravy. Nové značení vozidla terénní sociální služby umožní parkování vozidel provozovatelů těchto služeb. Nová bude i značka servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel.

V oblasti administrativy přibude od ledna možnost vedení průkazu žáka autoškoly v elektronické podobě a ruší se minimální odstup pěti pracovních dnů mezi neúspěšnou a opakovanou řidičskou zkouškou. Dále se ruší podmínka vzdělání učitelů autoškoly ve strojním nebo dopravním oboru. Zjednoduší se také proces zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla, nově je možné společnou žádost podat separátními podáními předchozího a nového vlastníka.