NKÚ opět upozorňuje na růst počtu zaměstnanců státu i výdajů na platy

Přestože roste počet státních zaměstnanců i výdaje na jejich platy, výkonnost veřejného sektoru v posledních letech klesá. Se zvyšujícím se objemem peněz na platy zaměstnanců státu současně roste i podíl těchto výdajů na příjmech státního rozpočtu. Ve svém stanovisku k loňskému státnímu závěrečnému účtu na to poukázal Nejvyšší kontrolní úřad. Již loni označil tento vývoj za alarmující.

Z peněz, které loni stát získal do rozpočtu, si platy zaměstnanců vyžádaly 15,8 procenta. O rok dřív to bylo 13,8 % a v roce 2016 jen 11,8 procenta. NKÚ upozorňuje, že pokud by v důsledku ochlazení ekonomiky klesly příjmy rozpočtu, pak bez změny zákonů zůstanou platy ve veřejné sféře nezměněny a podíl výdajů na ně ve vztahu k příjmům státního rozpočtu poroste.

Na platy pracovníků veřejného sektoru šlo loni v absolutním čísle 232,5 mld. Kč, což je proti roku 2016 nárůst o 81 miliard korun. Meziročně šlo asi o desetinový nárůst. Počet zaměstnanců státu vzrostl od roku 2016 o víc než 41 000 a z toho téměř 34 000 lidí představoval přírůstek v regionálním školství, uvádí NKÚ. Úřad poukazuje na to, že zatímco 82 % nárůstu počtu zaměstnanců se vztahovalo ke školství, zvýšení výdajů na platy souviselo se školstvím pouze z 58 procent.

Průměrný hrubý plat zaměstnance státu se loni zvýšil meziročně o 2686 korun na 39 747 měsíčně. Podle Českého statistického úřadu představovala průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celé ekonomice 35 662 Kč. V regionálním školství překročil průměrný plat 37 000 korun, státní zástupci a odvozené profese pobírali měsíčně přes 129 000 korun. Celkový počet zaměstnanců státu vzrostl o 14 632 takzvaně přepočtených míst na 463 648 lidí.

Za loňským zvýšením objemu peněz na platy státních zaměstnanců stálo hlavně rozhodnutí vlády zvýšit tarifní plat na každé rozpočtované místo o 1500 korun a navýšení peněz na platy učitelů. „Během roku bylo také vynaloženo více na osobní náklady pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, a to celkově o 15,22 miliardy korun. K navýšení platových prostředků došlo ještě u pracovníků Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR, vojáků a bezpečnostních sborů, a to celkově o 1,37 miliardy korun,“ vypočítává NKÚ.