Nezaměstnaných přibylo jen nepatrně, což ale svědčí o stagnaci

Ilustrační foto: José Manuel de Laá z Pixabay

Úřad práce ČR evidoval k 31. srpnu 2023 celkem 260 803 uchazeče o zaměstnání (UoZ), o 1870 více než v předchozím měsíci a o 9 050 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl – meziměsíčně o 0,1 procentního bodu, meziročně o 0,2 p. b. Ke konci srpna činil 3,6 procenta, oznámilo dnes Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na svých internetových stránkách.

V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali v předchozím měsíci hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. A nijak zvlášť nevzrostl ani podíl mladistvých na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání. Dlouhodobě se pohybuje pod 2 procenty. V srpnu to bylo 1,5 procenta, píše MPSV.

„Podíl nezaměstnaných osob se stále drží na nízkých hodnotách a v porovnání s dalšími státy EU si stojí Česká republika velmi dobře. V létě pozorujeme dlouhodobě pokles aktivity firem, pokud jde o přijímání nových zaměstnanců. V následujících měsících může nezaměstnanost stagnovat či mírně vzrůst, což ale odpovídá klasické vývojové křivce. Rád bych také poděkoval všem zaměstnavatelům, kteří trh práce formují a podílejí se na vytváření pracovních míst,“ napsal do zprávy ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Srpnová nezaměstnanost stoupla z 3,5 % na 3,6 procenta. To znamená, že jsme stále nejlepší v Evropě, ale firmy už nemají kde brát. Kvalitní zaměstnanec je ohrožený druh,“ říká Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Kombinace nízké nezaměstnanosti s poklesem HDP je hlavním důvodem pro setrvání ve stávajícím zaměstnání. Lidé dnes nejsou ochotni riskovat změnu a trh práce se tak stává absolutně nepružným. Paradoxně se tak nízká nezaměstnanost stává problémem. Opět máme nakročeno k nelichotivé statistice, protože zatímco počet volných míst klesá, počet lidí bez práce roste. Na tom je dobře vidět, že kondice domácí ekonomiky jde dolů. Až na začátek letošního roku panovala tato situace naposledy v prvním čtvrtletí roku 2018. Pro firmy je čím dál složitější najít kvalitní zaměstnance. U manuálních odborných prací je situace možná nejhorší.“

Z dat Úřadu práce ČR (ÚP) vyplývá, že od vypuknutí konfliktu do konce srpna 2023 získalo práci celkem 297 426 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ři čtvrtiny z nich jsou ženy). Některé se už vrátily domů nebo ze zaměstnání odešly. Ke konci předchozího měsíce jich na území ČR pracovalo 113 890. Nejvíce ve Středočeském (19 942 osob), v Plzeňském (15 708 osob) a Jihomoravském kraji (12 948 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 15 046 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (červenec 15 328 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1 255 osob, červenec 1 151 osob) nebo uchazeči (13 791 osob, červenec 14 177 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání tvořili 5,3 % (červenec 5,5 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 31. srpna 2023 evidovalo na ÚP ČR celkem 45 004 (červenec 43 589) osob s dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 7 155 lidí a 6 497 z nich ho také už absolvovalo. Jen v srpnu 2023 kurz zahájilo 448 cizinců. Ve stejném měsíci rekvalifikaci 286 osob úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně. Důvodem je nedostatečná znalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o rekvalifikace pro svářeče a pracovníky v sociálních službách.