Nezaměstnanost stagnuje na 3,6 procenta

Ilustrační foto: kalhh z Pixabay

Podíl nezaměstnaných osob se v září meziměsíčně nezměnil, meziročně 
vzrostl o 0,1 procentního bodu. Ke konci září činil 3,6 procenta. Oznámilo to dnes Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních 
dostupných dat EUROSTATU (za srpen) dosáhla 2,6 % (průměr EU 5,9 %), podotýká MPSV.

Úřad práce ČR evidoval k letošnímu 30. září 2023 celkem 263 020 uchazečů 
o zaměstnání, o 2 217 více než v předchozím měsíci a o 6 640 více než 
loni. 

„Jako každý rok dorazila v září do evidence hlavní vlna absolventů. Vývoj na trhu práce ale nijak zásadně neovlivnila. Naopak výrazně klesl počet nezaměstnaných pracovníků ze školství. Nezaměstnanost v České republice se tak stále drží na velmi nízké úrovni, dokonce je v rámci celé EU opět nejnižší. Děkuji firmám, které pracovní místa vytvářejí,“ napsal do zprávy ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Trh práce ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V některých regionech nadále trvá, i přes počínající útlum sezónních činností, zájem o sezónní pracovníky voblastech jako je např. stavebnictví, zemědělství, lesnictví nebo třeba potravinářská výroba a obchod.

„Firmy přijímají nové zaměstnance, meziměsíčně vzrostl počet volných pracovních míst. Úřad práce ČR se snaží maximálně přispět ke sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu i prostřednictvím podpory pracovního uplatnění specifických skupin uchazečů o zaměstnání, jako jsou lidé se zdravotním postižením. Zvýšenou péči věnujeme též rodičům po rodičovské dovolené, starším lidem nebo třeba absolventům,“ doplnil generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

„Problémy na trhu práce přetrvávají, přesto klady nízké nezaměstnanosti převažují nad riziky. Firmy však dlouhodobě nemají kde brát. I když by se na první pohled mohlo zdát, že nízká nezaměstnanost je výhrou, vše má dvě strany. Nízký počet lidí bez práce je určitě dobrým výsledkem, avšak firmy dlouhodobě nemohou obsadit volné pozice. Lidé se bojí změnit práci, což vede ke strnulosti domácího trhu práce,“ hodnotí aktuální údaje Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Volných pracovních míst bylo v září 281 995, ale počet těch, kteří hledají práci bylo 263 020. Češi prostě nemají dlouhodobě o některé pozice zájem, a ty takzůstávají neobsazené. Nepoměr mezi počtem lidí bez práce a volných míst ukazuje na pokles ekonomiky. Ani další měsíce nepřinesou zásadní změnu. DNA problému je neochota Čechů se za prací stěhovat, problémy s bydlením a obecně ne příliš dobrý výhled ekonomické a finanční situace domácností i státu.“

MPSV provedlo unikátní rozsáhlé šetření mezi zaměstnavateli, jehož výsledky zveřejnilo koncem minulého týdne. Šetření mělo za cíl prozkoumat oblast volných pracovních míst. Soustředilo se na jejich počet, strukturu, i to, co zaměstnavatelé nabízejí a jaké zaměstnance hledají. Analýza mimo jiné ukázala, že každého 5. zaměstnavatele omezuje nedostatek zaměstnanců. Vetší problém je to pro velké firmy a pro firmy z odvětví s nižšími mzdovými a kvalifikačními požadavky. Firmy se však potýkají i s nedostatkem odborných pracovníků, což má zřejmě vážnější dopady pro rozvoj ekonomiky jako celku. Podle zjištění MPSV zaměstnavatelé poptávají 249 tisíc zaměstnanců.