Nezaměstnanost se mírně zvýšila, zaměstnanost také

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v lednu 2,6 procenta. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,1 procenta. V pravidelné zprávě to píše Český statistický úřad (ČSÚ).

Zvýšila se také míra zaměstnanosti. Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v lednu 75,3 procenta. Oproti lednu 2022 se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,6 %, žen 68,8 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,3 %, u 30–49 let 88,4 %, u 50–64letých 80,2 procenta.

Ilustrační foto: Artist and zabiyaka, Pixabay

„Ve státech jižní Evropy, jako jsou Řecko, Španělsko či Itálie, bývají míry nezaměstnanosti u mužů typicky nižší než u žen. V Česku je situace obdobná, i zde jsou nezaměstnaností výrazně více ohroženy ženy. Za celé období trvání Výběrového šetření pracovních sil, tedy od roku 1993, byla míra nezaměstnanosti u žen vyšší v průměru téměř o polovinu, a ještě se nestalo, aby byla v nějakém období nižší než u mužů,“ vysvětluje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,4 procenta. Oproti lednu 2022 se zvýšil o 0,6 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,5 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,0 %) o 12,5 procentního bodu.

„V loňském roce se očekávalo, že kvůli válce na Ukrajině nebo propadu ekonomiky poroste nezaměstnanost mnohem výrazněji. Výsledek je tedy překvapivě dobrý, protože se ukazuje, že je ekonomika velmi odolná proti válce,“ říká Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group. „Očekávám, že míra nezaměstnanosti v první polovině roku ještě poroste, ale jen málo. Budou to desetiny procentního bodu. Důvodem bude slabší domácí i zahraniční poptávka. V ekonomice je stále více volných pracovních míst než nezaměstnaných. Proto se budou zaměstnavatelé bát propouštět, protože vědí, že až ekonomika ožije, dobré zaměstnance by nesehnali.“

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v lednu 2023 za Českou republiku na úrovni 2,5 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.