Nejsladší Evropané jsou Bulhaři, Češi jsou v první pětce

Ilustrační foto: congerdesign z Pixabay

V konzumaci sladkostí, jako jsou cukr, džem nebo čokoláda, vedou v rámci Evropy středoevropské a východoevropské země (CEE) a Pobaltí. Vůbec první místo v žebříčku zaujímá Bulharsko, které na třetím místě následuje Lotyšsko. Tyto země převyšují průměr EU zhruba dvojnásobně, přičemž sladké výrobky tvoří přibližně 2 % jejich spotřebitelského koše. Žebříček sestavila společnost Colliers a publikovala ve své studii Sváteční sezóna ve střední a východní Evropě (Festive Season in Central and Eastern Europe).

Z výsledků průzkumu, do kterého se zapojilo zhruba 500 respondentů z Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska, dále vyplynulo, že v některých zemích jsou sladkosti a cukrovinky poměrně oblíbeným svátečním dárkem. V Bulharsku kupuje sladké dárky 47 % respondentů, v Rumunsku 45 % a v Polsku 32 procenta. Naopak v České republice a na Slovensku se sladkosti ve svátečnímu období téměř nekupují – volí je pouze 3 %, respektive 13 % respondentů. 

Ve výdajích za cukrovinky přepočtené na jednoho obyvatele vedou v rámci Evropy severské země, těsně následované Estonskem, Litvou a Českou republikou. Dominika Jędrak, ředitelka oddělení výzkumu a poradenství pro Polsko a střední a východní Evropu ve společnost Colliers, k výsledkům průzkumu říká: „Překvapivě se ukázala souvislost mezi průměrnými teplotami a výdaji za cukrovinky. Obecně se zdá, že chladnější podnebí pozitivně koreluje s vyšší spotřebou sladkých výrobků. Konkrétně v kategorii cukrovinek zjistili ještě silnější korelaci mezi teplotami a objemem nákupů této kategorie potravin. Vedou zde Švédsko a Dánsko, první pětku uzavírají Estonsko, Česká republika a Litva. V posledních třech jmenovaných zemích tvoří cukrovinky přibližně 0,6 % celkového spotřebního koše, což je více než dvojnásobek průměru EU. Polsko a Slovensko rovněž vykazují výrazně nadprůměrné hodnoty, zatímco Maďarsko a Lotyšsko se pohybují kolem průměru.“

Nejvýraznějšími prodejními značkami cukrovinek v regionu CEE podle studie Colliers jsou Candy Cat, Candy Pop a německá značka Haribo. Za zmínku stojí také rozšíření značky Bob Snail Store, která dosud působila především na ukrajinském trhu. Další značkou jsou cukrárny Roshen, které nedávno otevřely své prodejny v Rumunsku, a italská značka ODStore, jež letos vstoupila do polských nákupních center. V České republice patří k významným hráčům Pražská čokoláda Steiner & Kovařík. Tento rodinný podnik funguje na českém trhu již od roku 2011 a postupně expandoval do Německa a Dubaje, později i do Japonska, Ománu a Španělska. Většinu míst, kde se prodejny cukrovinek nacházejí, tvoří nákupní centra. Dalším oblíbeným místem pro tyto prodejny jsou hlavní ulice.