Mzdy rostly rychle, reálně ale počtvrté v řadě klesly

Ve 3. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,1 %, reálně klesla o 9,8 %. Medián mezd činil 34 993 Kč. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ) ve své pravidelné čtvrtletí zprávě.

Fotka od Andrew Khoroshavin z Pixabay

„I přes šestiprocentní růst nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců klesla po započtení vlivu inflace reálná mzda ve 3. čtvrtletí 2022 počtvrté za sebou, tentokrát o 9,8 procenta. Jedná se o stejný pokles jako v minulém čtvrtletí,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

Ve 3. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 39 858 Kč, což je o 2295 Kč (6,1 %) více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 17,6 %, reálně tak mzda klesla o 9,8 procenta. Objem mezd se zvýšil o 7,2 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1 procento.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 1,8 procenta.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2021 zaznamenán v odvětví ostatní činnosti (10,1 %), doprava a skladování (9,1 %) a administrativní a podpůrné činnosti (9,0 %). „Nejnižší nárůsty průměrné mzdy byly v odvětvích s dominancí státu: 0,6 % ve zdravotní a sociální péči, 0,9 % ve veřejné správě a obraně a 2,1 % ve vzdělávání. Z hlediska vývoje reálné mzdy se tato tři odvětví potýkají s více než třináctiprocentním poklesem oproti stejnému období předchozího roku,“ upozorňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Medián mezd (34 993 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,5 %, u mužů dosáhl 37 530 Kč, u žen byl 32 171 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 301 Kč a 62 659 Kč.

Mzdy porostou i v dalších měsících, ale tempo zdražování bude stále rychlejší, takže reálně budeme stále ztrácet. Je pravděpodobné, že příští rok česká ekonomika klesne, a tak mohou opadnout i tlaky na růst mezd. Tempo inflace by se však mělo také snižovat. ČNB počítá s tím, že by se tempo zdražování mělo dostat ke 2 % začátkem roku 2025,“ předpovídá Tomáš Volf, analytik společnosti Citfin.