Lokální distribuční sítě dostanou na posílení 1 miliardu korun

Ilustrační foto: Egor Kamelev z Pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří modernizaci lokálních distribučních sítí. Jejich provozovatelé budou moci v příštím roce žádat o dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), v němž je na tento účel připravena 1 miliarda korun. MPO to oznámilo ve své tiskové zprávě.

„Dvě výzvy podpoří provozovatele LDS při nákupu zařízení omezujících ztráty v distribuční soustavě a pomohou do ní také instalovat chytré prvky, což spotřebitelům dá možnost lépe řídit svou spotřebu elektřiny a tím snižovat své výdaje,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Cílem výzvy Energetická infrastruktura – úspory v LDS je úspora primární energie při distribuci elektřiny. Podpora se vztahuje na nákup a instalace transformátorů, trafostanic a dalšího dovybavení.

Cílem výzvy Energetická infrastruktura – OZE v LDS je posílení kapacity lokálních distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE formou rozvoje chytrých sítí a konvenčního posílení sítí. Podpora se vztahuje na modernizaci silové infrastruktury a na instalaci chytrých prvků distribučních sítí.

Oprávněnými žadateli jsou provozovatelé distribučních soustav, ke kterým je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků. Maximální výše podpory je stanovena na 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů je Řídicí orgán OP TAK oprávněn alokaci na každou výzvu adekvátně navýšit.

V rámci obou výzev budou moci provozovatelé soustav podávat žádosti od 2. dubna 2024 do 30. prosince 2024.