Lepší bezpečnost telefonů slibuje novela zákona

Ilustrační foto: Rodrigo Salomón Canas z Pixabay

Novela zákona o elektronických komunikacích má zpřísnit povinnosti mobilních operátorů týkající se bezpečnosti sítí. Přísnější budou opatření proti rozesílání nevyžádané elektronické pošty, takzvaného spamu. Přesnější mají být opatření proti zlomyslnému volání na tísňové linky. Do novely zákona, kterou doporučil ke schválení Senátu jeho ústavně-právní výbor, vložili poslanci také změny vysílacího zákona, které mají usnadnit rozvoj digitálního rozhlasového vysílání v systému DAB+.

Nárok na levnější volání pro sociálně slabé občany se bude podle návrhu novely zřejmě nově odvíjet od toho, zda žadatel o tuto slevu pobírá příspěvek na živobytí. Už nebude možné prokazovat nízké příjmy čestným prohlášením.

Změna v poskytování slevy se týká takzvaného institutu zvláštních cen v rámci univerzální služby, tedy slevy z tarifu pro lidi s nízkými příjmy. Současné vládní nařízení stanoví, že maximální ztráta operátora na jednu osobu činí nejvýše 200 korun včetně daně z přidané hodnoty. Změna nároku na slevu má zlepšit kontrolu a minimalizovat hrozbu zneužívání tohoto institutu.

Současný zákon odvíjí definici osoby s nízkými příjmy od hranice 2,15 násobku životního minima. Podle vlády však existuje riziko zneužití tohoto institutu v případech, kdy žadatel vyplní čestné prohlášení, ale nedá se zkontrolovat, zda bylo oprávněné. Vláda si od novely slibuje úspory ve státním rozpočtu v rozsahu 240 milionů korun. Pokud si všichni oprávnění zažádají o zvláštní ceny, bude zapotřebí na úhradu ztrát poskytovatelů hlasových a datových služeb asi 360 milionů korun.

Sněmovna rozšířila některé povinnosti operátorů. Bezpečnost a celistvost své komunikační sítě budou muset zabezpečovat nejen za krizového stavu, jak stanoví již nyní platný zákon, ale nově také již při nebezpečí vzniku krizové situace. Předloha zobecňuje zákaz použít adresu elektronické pošty pro odeslání nevyžádané zprávy bez souhlasu držitele této adresy. Změna reaguje na to, že v některých případech spamové pošty se adresa odesílatele a příjemce shoduje.

Sněmovna upravila v souvislosti s digitalizací rozhlasového vysílání problematiku takzvaných dokrývacích kmitočtů, které zpravidla pokrývají okrajová území. Cílem změny je umožnit provozování dostatečného počtu programů jedním provozovatelem a umožnit kromě provozování nových programů i zapojení dosavadní analogové sítě.

Další změna má koordinovat výstavbu sítí v rámci vznikající digitální technické mapy a omezit tak rozkopané chodníky nebo silnice. Do evidence připravovaných staveb infrastruktury budou budoucí stavebníci zapisovat základní údaje o připravované stavbě infrastruktury financované zcela nebo zčásti z veřejných peněz.