Inflace se obává 49 procent Čechů, chudoby třetina

Ilustrační foto: Dorothe z Pixabay

Inflace je hlavním zdrojem obav pro českou veřejnost, strach z ní má 49 procent lidí. Lidé se obávají především zdražování bydlení, což je oblast, ve které vidí jen málo příležitostí na další omezování spotřeby. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos.

Inflace je hlavním zdrojem obav veřejnosti od začátku roku 2022. Na druhém místě byly dlouhodobě obavy z válečného konfliktu v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, v posledním průzkumu Ipsosu se ale podíl lidí obávajících se války snížil na 28 procent. Na druhém místě ho vystřídaly obavy z chudoby a sociálních nerovností, které vyjadřuje 32 procent Čechů. Čtvrtina lidí má obavy z kriminality a násilí.

V souvislosti s inflací lidé nejčastěji vyjadřovali obavy z růstu cen bydlení a potravin, naopak nejmenší podíl byl těch, kteří se obávali zdražování rekreací a kultury. U nákladů na bydlení by přitom 38 % dotázaných sice chtělo omezit své výdaje, ale už nemá jak. Dalších 32 % lidí se chystá výdaje omezit částečně, 11 % výrazně.

Průzkum také ukázal, že nejvíc se lidé chystají omezit své výdaje za alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Výrazně chce svou spotřebu omezit 26 % lidí, částečně ji chce omezit další 41 procento. Následuje vybavení domácnosti, u kterého chce výdaje výrazně omezit 21 % dotázaných, částečně omezit 44 procenta. Nejnižší ochota k omezování spotřeby je u vzdělávání, kde výdaje nehodlá snižovat 34 % lidí, a u zdravotnictví, kde to nehodlá učinit 31 % dotázaných.

Ipsos provádí průzkum pravidelně v půlročních intervalech. Aktuální data pocházejí z posledního sběru, který se uskutečnil v září 2023 na reprezentativním vzorku více než 1000 lidí ve věku od 18 do 65 let.