ERÚ za podvody na spotřebitelích udělil historicky rekordní pokuty

Přes 4 % lidí se pod vládní cenové stropy nevejdou. Ilustrační foto: Thomas Mühl z Pixabay

Energetický regulační úřad (ERÚ) potrestal protispotřebitelské praktiky dodavatelů a zprostředkovatelů energie nejvyšší mi sankcemi za více než dvacetiletou historii existence úřadu. Za prvních letošních šest měsíců jim udělil výrazně vyšší pokuty než za celý loňský rok. V součtu se sankce vyšplhaly na 12 milionů korun, oznámil ERÚ.

Nejčastější problémy, které ERÚ aktuálně řeší, se týkají vyúčtování a reklamací, u kterých někteří dodavatelé neplní své povinnosti vůči spotřebitelům. Právě za pozdní vyúčtování úřad letos uložil hned dvě vysoké pokuty – 1,2 mil. korun společnosti Elgas Energy a rovný milion Lidové energii. Historicky nejvyšší sankci (4,75 mil. korun) pak obdržela společnost Armex Energy, která v době začínající energetické krize především nedodržovala fixní ceny, dále nevyřizovala včas reklamace a požadovala platby za neobjednané služby.

„Za protispotřebitelské chování dodavatelů a zprostředkovatelů jsme v prvním pololetí udělili 27 pravomocných pokut v celkové výši 12 milionů korun. Navíc jsme vydali řadu rozhodnutí v prvním stupni, proti nimž dotyční podali tzv. rozklad, tedy opravný prostředek podobný odvolání. I proto očekávám, že trend vysokých pokut bude pokračovat i v nadcházejícím období,“ upozorňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

V prvním pololetí roku 2023 ERÚ uložil pravomocné pokuty ve výši 5,4 mil. Kč, ve druhém 3,1 milionu korun.

Letos ERÚ rozhodoval mimo jiné i o odvolání energetických zprostředkovatelů proti rozhodnutí České obchodní inspekce (ČOI). Zprostředkovatelé totiž až do poloviny roku 2022 podnikali nikoliv podle energetického, ale podle živnostenského zákona, a spadali proto pod dohled ČOI. V těchto řízeních ERÚ potvrdil dvě vysoké pokuty, a to společnostem Marketing 23, dříve Česká srovnávací (1,5 mil. korun) a Českomoravské energie (1,35 mil. korun). 

„V období od energetické krize jsme postupně překonali rekordy ve všech spotřebitelských agendách. Násobně nám vzrostl i počet podnětů na kontrolu dodavatelů a zprostředkovatelů, která předchází samotnému sankčnímu řízení,“ upřesňuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. „Nejlepší ovšem samozřejmě je problémům úplně předejít, proto také klademe zvýšený důraz na prevenci a osvětu.“

MILIONOVÉ POKUTY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2024
Výše sankce Dodavatel/Zprostředkovatel Nabytí právní moci Zásadní přestupky 
4 746 000 KčARMEX ENERGY a.s.10.01.2024• nedodržení fixní ceny
• požadování plateb za neobjednané služby 
• nedodržení lhůty při reklamaci 
1 500 000 Kč Marketing 23 s.r.o. (dříve Česká srovnávací s.r.o.)06.06.2024• neplnění informační povinnosti • nekalé obchodní praktiky 
1 350 000 KčČeskomoravské energie s.r.o.02.04.2024• nekalé obchodní praktiky
1 200 000 KčELGAS Energy, s.r.o.04.04.2024• pozdní vyúčtovávání 
1 000 000 KčLidová energie s.r.o.21.02.2024• pozdní vyúčtovávání 
Zdroj: ERÚ. Pozn.: V případě společností Marketing 23 a Českomoravské energie se jedná o zprostředkovatele, zbylí jsou dodavatelé.