Důvěra v ekonomiku se v prosinci opět snížila

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se ve srovnání s listopadem mírně snížil o 0,6 bodu na hodnotu 89,5, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 92,5 a  indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,3 bodu na hodnotu 74,7.

Důvěra podnikatelů v prosinci poklesla výrazně v odvětvích stavebnictví a obchodu. Ve vybraných odvětvích služeb (včetně finančního sektoru) se meziměsíčně nezměnila, v průmyslu se mírně zvýšila.

Ilustrační foto: Gerd Altmann z Pixabay

„Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli setrvale klesá již od června tohoto roku. V prosinci byl zaznamenán propad zejména ve stavebnictví a v maloobchodě. Stavebnictví je ale současně jediným odvětvím, kde se důvěra přes výrazný prosincový pokles stále drží nad dlouhodobým průměrem. Podnikatelé ve všech odvětvích na konci roku důvěřují ekonomice méně než v loňském prosinci,“ řekl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra v ekonomiku mezi spotřebiteli se po listopadovém mírném oživení znovu snížila. Domácnosti se oproti minulému měsíci méně obávají zhoršení celkové ekonomické situace. Hůře ale hodnotí svojí současnou finanční situaci. Ve srovnání s listopadem se nezměnil počet respondentů očekávajících její další zhoršení v následujících 12 měsících. V prosinci poklesl počet domácností, které se domnívají, že současná doba je vhodná k pořizování velkých nákupů. Očekávání dalšího růstu cen se snížila.

„Po listopadovém zlepšení se důvěra mezi spotřebiteli v prosinci opět mírně snížila. Z výsledků průzkumu vyplývá, že domácnosti negativně hodnotí zejména svou současnou ekonomickou situaci. Pozitivně lze ale hodnotit, že mimořádně velké obavy z jejího dalšího zhoršování se začínají postupně zmírňovat,“ sdělila Silvie Vyplašilová z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Podíl domácností očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se snížil. Počet respondentů hodnotících svou současnou finanční situaci hůře ve srovnání s obdobím předchozích dvanácti měsíců se zvýšil. Současně se nezměnil počet respondentů, kteří se obávají zhoršení jejich vlastní finanční situace v období příštích dvanácti měsíců. Přibližně 32 % dotazovaných domácností uvádí, že obtížně vystačí se svými finančními prostředky. Na druhé straně se zvýšil počet domácností (přibližně 46 %), které uvádějí, že měsíčně nějaké finanční prostředky uspoří. Počet spotřebitelů, kteří se domnívají, že v období příštích dvanácti měsíců nebude vhodná doba k pořizování velkých nákupů, se oproti listopadu zvýšil. Obavy domácností z dalšího růstu cen se snížily třetí měsíc v řadě, přesto ale stále zůstávají nadprůměrně vysoké. Meziměsíčně se nezměnily obavy respondentů z růstu nezaměstnanosti. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů výrazně nižší.

V odvětví průmyslu se v prosinci důvěra v ekonomiku mezi podnikateli meziměsíčně mírně
zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,6 bodu na hodnotu 91,0. Ve srovnání s listopadem se zvýšil podíl podnikatelů negativně hodnotících svou současnou celkovou i zahraniční poptávku. Zároveň se ale zvýšil podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti. Stav zásob hotových výrobků zůstává stále vysoce nadprůměrný. Očekávání ohledně růstu prodejních cen v následujících třech měsících se oproti listopadu mírně zvýšila. Meziročně je důvěra podnikatelů v průmyslu nižší.

Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se výrazně zvýšil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců neměnnost stávajícího počtu zaměstnanců. Podíl respondentů očekávajících další růst cen se meziměsíčně zvýšil. Ve srovnání s prosincem 2021 je důvěra podnikatelů ve stavebnictví nižší.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 6,3
bodu na hodnotu 92,7. Podíl podnikatelů v obchodě pozitivně hodnotících svou celkovou ekonomickou situaci se oproti listopadu snížil. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně výrazně zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců výrazně poklesl. Počet podnikatelů, kteří očekávají v příštích třech měsících růst maloobchodních cen, se sice meziměsíčně výrazně snížil, přesto pořád zůstává vysoko nad svým dlouhodobým průměrem. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. finančního sektoru) se oproti minulému měsíci nezměnila. Indikátor důvěry zůstal na hodnotě 92,4. Podíl podnikatelů pozitivně hodnotících svou současnou poptávku po službách se meziměsíčně snížil, zatímco její očekávání pro období příštích tří měsíců, se téměř nezměnila. Podíl podnikatelů pozitivně hodnotících svou současnou celkovou ekonomickou situaci se zvýšil. Zároveň se ale zvýšil podíl podnikatelů očekávajících v následujících třech i šesti měsících její zhoršení. Očekávání dalšího růstu cen v období následujících tří měsíců se téměř nezměnila a podobně jako v ostatních odvětvích stále zůstávají na vysoko nadprůměrné úrovni. Meziročně je důvěra ve vybraných službách nižší.