Dovoz stagnoval, vývoz rostl i díky slabší koruně

Ilustrační obrázek: PublicDomainPictures z Pixabay

Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,6 miliardy korun. Byl tak meziročně o 4,4 miliardy korun vyšší, oznámil Český statistický úřad.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména obchod s elektrickými zařízeními, který se meziročně zlepšil o 6,4 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva). Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se zmenšil o 4 mld. Kč a kladné saldo obchodu s motorovými vozidly vzrostlo o 2,7 miliardy korun.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně hlubší deficit obchodu počítači, elektronickými a optickými přístroji o 5,2 mld. Kč, rafinovanými ropnými produkty o 4,1 mld. Kč a základními kovy o 1,8 miliardy korun.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v květnu meziročně zvýšil o 2,2 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 1,8 miliardy korun.

Meziročně vzrostl vývoz o 1,2 % na 388,4 mld. Kč, zatímco dovoz zůstal zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce (374,8 mld. Kč). Letošní květen měl stejný počet pracovních dní jako květen v roce 2023.

„I květnová obchodní bilance si udržela kladné saldo. Bilance všech prvních pěti měsíců letošního roku skončila v přebytku a dohromady již přesáhla celkovou bilanci loňského roku. Z hlediska vývozu a dovozu kromě tradičního obchodu s motorovými vozidly vzrostl v květnu nejvíce vývoz i dovoz počítačů, elektronických a optických přístrojů, naopak větší poklesy na obou stranách obchodu se projevily u elektrických zařízení a strojů a zařízení,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně po sezónním očištění se snížil vývoz o 3,2 % a dovoz o 2,1 procenta. Za prvních pět měsíců tohoto roku dosáhl přebytek obchodní bilance 130,0 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 71,7 miliardy korun. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,5 % a dovoz o 0,7 procenta.

„Potvrdil se pozitivní vývoj z dubna, když v květnu šel nahoru export. Import sice jen stagnoval, ale podstatné je, že výrazně neklesal,“ říká Tomáš Volí, hlavní analytik společnosti Citfin. „Nezanedbatelnou podporu poskytovala i česká koruna, která se prakticky celý květen držela pod hladinou 24,80 EURCZK, což prospívalo hlavně dovozcům, kteří nakupovali eura na placení faktur levněji, než tomu bude v červnu a červenci. V těchto měsících se výhoda převalí spíše na stranu exportu, protože vývozci budou inkasovaná eura směňovat za více korun. Tomu přispěla především ČNB, která pokračuje s uvolňováním měnové politiky.“

Na druhou stranu ale nelze přehlédnout pokles průmyslové výroby a nic moc neslibující předstihové ukazatele. Zejména oslabení automobilového průmyslu, silně exportního oboru, může v příštích měsících obchodní bilanci oslabovat.