Dodavatelé zpomalili růst cen, průmysl v prosinci zlevňoval

V průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 31,8 %, ceny průmyslových výrobců o 24,3 %, ceny stavebních prací o 12,3 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,8 procenta. Ve své pravidelné zprávě o cenách dodavatelů to dnes píše Český statistický úřad (ČSÚ).

V prosinci 2022 ceny zemědělských výrobců ve srovnání s listopadem vzrostly o 1,7 % a meziročně o 27,3 procenta. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,1 % a meziročně byly vyšší o 20,1 procenta. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 12,2 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,6 % a meziročně o 7,3 procenta.

„Meziroční růst cen všech výrobců v prosinci pokračoval. Ceny zemědělských výrobců meziročně vzrostly o více než 27 % a ceny průmyslových výrobců, navzdory druhému meziměsíčnímu poklesu v řadě, o 20,1 procenta. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 12,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o více než 7 procent,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělců by se letos měly zklidnit. Ilustrační foto: PublicDomainPictures z Pixabay

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 1,7 %. Vzrostly ceny vajec o 9,5 %, brambor o 9,4 %, zeleniny o 6,4 %, drůbeže o 4,7 % a mléka o 4,1 procenta. Klesly ceny olejnin o 6,8 %, ovoce o 4,8 %, obilovin o 1,1 % a jatečných prasat a skotu shodně o 0,4 procenta. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 27,3 % (v listopadu o 29,9 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 20,7 %. Vyšší byly ceny brambor o 48,5 %, zeleniny o 39,4 %, obilovin o 34,5 % a olejnin o 6,7 %. Ceny ovoce klesly o 17,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 37,7 %. Vzrostly ceny vajec o 73,2 %, jatečných prasat o 47,4 %, drůbeže o 37,7 %, mléka o 36,5 % a skotu o 19,7 procenta.

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 vyšší o 31,8 % (v roce 2021 o 6,9 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 37,1 %, ceny živočišných o 24,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 48,9 %, olejnin o 40,2 %, brambor o 28,4 % a zeleniny o 14,6 %, ceny ovoce byly nižší o 2,4 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny vajec o 28,2 %, mléka o 25,4 %, jatečných prasat o 24,6 %, skotu o 23,5 % a drůbeže o 19,5 procenta.

Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců snížily o 1,1 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 5,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,7 procenta. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,6 procenta. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,4 %.

meziročně ceny průmyslových výrobců vzrostly o 20,1 % (v listopadu o 21,3 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 53,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 25,5 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 48,2 procenta. Ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků se zvýšily o 19,3 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 40,4 % a zboží krátkodobé spotřeby o 23,0 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 13,5 % (v listopadu o 14,6 %).

Ceny průmyslových výrobců se v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 zvýšily o 24,3 % (v roce 2021 o 7,1 %), což byl nejvyšší meziroční nárůst od vzniku ČR v roce 1993. Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 50,7 %, chemických látek a výrobků o 35,2 %, těžby a dobývání o 27,5 % a dřeva, papíru a tisku o 24,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 19,2 procenta.

„Velmi pozitivní je především fakt, že ceny v průmyslu meziměsíčně klesly o 1,1 %, což představuje už druhý měsíc zlevňování. Toto se může stát odrazovým můstkem k budoucímu rychlejšímu snižování tempa růstu v meziročním vyjádření,“ říká Tomáš Volf, analytik společnosti Citfin. „Dobrá je na této zprávě i skutečnost, že průmyslové ceny jsou jakýmsi předvojem těch spotřebitelských. Trendy, které se stanou v průmyslových cenách, s časovým odstupem dorazí i do cen spotřebitelských.“

Ceny stavebních prací se meziměsíčně podle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,7 %. Ceny stavebních prací se meziročně podle odhadů zvýšily o 12,2 % (v listopadu o 11,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 15,8 % (v listopadu o 16,9 %).

Ceny stavebních prací byly podle odhadu v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 vyšší o 12,3 % (v roce 2021 po zpřesnění o 5,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2022 o 20,7 % (v roce 2021 o 10,9 %).

Ceny stavebních prací jsou jedinou kategorií, v níž se v prosinci zdražovalo. Avšak v ročním průměru byl nárůst cen hluboko pod průměrem cen dodavatelů.

„Když to nějak sečteme, tak při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly dominantně vyšší hlavně ceny energie o 40,4 % a zboží krátkodobé spotřeby o 23 procenta. Ceny průmyslových výrobců bez energie meziročně rostly výrazně skromněji – o 13,5 % (v listopadu o 14,6 %).

Když shrneme celý minulý rok, tak ceny průmyslových výrobců se v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 zvýšily o skoro čtvrtinu – konkrétně o 24,3 % (v roce 2021 o 7,1 %). Rok 2022 tak znamenal nejvyšší meziroční nárůst tempa výrobní inflace od vzniku ČR v roce 1993. V letošním roce uvidíme růst cen průmyslových výrobců v průměru mírně nad 10 procent,“ předpovídá Markéta Šichtařová, ředitelka poradenské společnosti Next Finance. „Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 vyšší o 31,8 % (v roce 2021 o 6,9 %). Letošní rok bude v případě růstu cen zemědělských výrobců mnohem klidnější než rok 2022.“

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,6 %. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,5 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 1,6 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 procenta. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 2,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,7 %. Meziročně byly ceny tržních služeb pro podniky vyšší o 7,3 % (v listopadu o 6,5 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 27,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,4 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 15 procent. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,7 % (v listopadu o 6,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 zvýšily o 5,8 % (v roce 2021 o 1,3 %). Vyšší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 17,4 %, za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 8,7 %, za informační služby o 6,9 %, za služby v pozemní dopravě o 6,2 % a za právní a účetnické služby o 5,5 %. Shodně se zvýšily ceny za služby v oblasti zaměstnání a za skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 15,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,1 % (v roce 2021 o 1,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně klesly o 0,9 % (v říjnu o 2,6 %). Nejvíce se snížily ceny v Bulharsku o 12,6 % a na Slovensku o 11,6 procenta. V Německu byly ceny nižší o 3,9 %, v Rakousku o 1,5 %, v Česku o 1 % a v Polsku o 0,1 %.  Vyšší růst cen byl v Itálii o 3,3 %, ve Švédsku o 2,7 % a v Irsku o 2,4 %.

V listopadu meziročně vzrostly ceny v EU o 27,4 % (v říjnu o 31,1 %). Ceny se zvýšily především v Maďarsku o 63,5 % a v Lotyšsku o 51,2 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 38,8 %, v Německu o 29,0 %, v Polsku o 28,3 %, v Rakousku o 22,3 % a v Česku o 21,3 procenta. Ceny klesly pouze v Irsku o 13,0 procenta.