Distributoři připojili rekordní výkon FVE, spotřebitele to bude stát miliardy

Ilustrační foto: ČEZ

Společnost ČEZ Distribuce připojila k síti v loňském roce 52 109 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 605,5 MW. Z valné většiny se jednalo o střešní instalace na rodinných domech. Dohromady to dává, řekněme, čtvrtinu výkonu JE Temelín. Téměř trojnásobné množství fotovoltaických elektráren a více než trojnásobný instalovaný výkon v síti oproti roku 2022 oznámil také druhý největší distributor, společnost EG.D, člen skupiny E.ON. Celkem 330 MW nového výkonu. Srovnávací platforma Kalkulátor.cz vypočítala zvýšení ceny za distribuci elektřiny v letošním roce o 1200 Kč za megawatthodinu. Soláry ani s dotací holt nejsou zadarmo.

Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 104 700 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 1896,4 MW. ČEZ Distribuce investovala v roce 2023 do nutných úprav distribuční soustavy vyvolaných požadavky na připojení obnovitelných zdrojů 6,5 miliardy korun, letos plánuje cca 7,7 miliard korun.

„Naše společnost má za sebou rekordní rok nejen v počtu připojených solárních výroben, ale také ve výši finančních prostředků investovaných do distribučního zařízení. Celkový objem investic jsme loni navýšili na 16,5 miliardy korun, z toho 6,5 miliardy korun šlo do nutných úprav pro posílení sítí z důvodu zvýšeného počtu žádostí na připojení výroben. Letos investujeme celkem 18,6 miliardy korun a na připojení zelených výroben půjde odhadem zhruba 7,7 miliardy korun,“ říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

V roce 2023 přijala ČEZ Distribuce na 78 žádostí na zajištění (zprostředkování) sdílení elektřiny v bytových domech. Možnost sdílet elektřinu v rámci bytového domu využilo na zásobovacím území ČEZ Distribuce 45 subjektů a jednalo se o menší bytové domy do 10 bytů. 

V loňském roce bylo podáno společnosti ČEZ Distribuce celkem 288 žádostí o připojení větrných elektráren (VTE). Z toho bylo 214 žádostí na hladině vysokého napětí a 74 na hladině velmi vysokého napětí. Aktuálně je k distribuční soustavě ČEZ Distribuce připojeno 96 VTE s celkovým výkonem 329 MW. V roce 2021 to bylo 87 větrných elektráren. V roce 2023 rok energetici připojili do sítě 7 VTE, v roce 2022 to byly jen 2 VTE, informovala ČEZ Distribuce.

Do sítě EG.D v roce 2022 přibylo zhruba 11 000 FVE o celkovém instalovaném výkonu 103 MW. Loni to bylo 27 300 nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem zhruba 330 MW. Na 80 % celkového instalovaného výkonu tvoří zdroje s menším výkonem na hladině nízkého napětí, zbytek výrobny připojované na hladině vysokého a velmi vysokého napětí.

EG.D se také musela vypořádat s vysokými počty žádostí o připojení obnovitelných zdrojů do sítě, které druhý rok po sobě překonaly hranici 30 000. Za celý loňský rok přijali pracovníci EG.D přes 31 000 žádostí o připojení do sítě. Oproti roku 2022 se jednalo o mírný pokles zhruba o 6000 žádostí. Většina z těchto žádostí se opět týkala menších FVE s výkonem do 10 kW. Na hladině nízkého napětí EG.D evidovala i zhruba 6600 žádostí o připojení elektráren s větším výkonem než 10 kW.

„Vedle toho evidujeme i zvýšený zájem o bezpřetokové elektrárny, kterých jsme jen letos do sítě připojili na 3000,“ doplňuje Libor Kolář, vedoucí Rozvoje a koncepce sítě společnosti EG.D. Za roky 2021 a 2022 to bylo dohromady 800 bezpřetokových zdrojů. Bezpřetokové elektrárny jsou vhodným řešením v oblastech, kde je z důvodu enormního zájmu aktuálně vyčerpaná kapacita sítě pro další připojování. V případě, že v lokalitě dojde k posílení sítě, mohou si zákazníci o přetoky do sítě zažádat.

Ceny elektřiny letos budou klesat, protože právě klesají. Zkráceně takovou predikci zveřejnila tento týden na sociálních sítích burzovní analytička Markéta Pekarová-Adamová. Cenový srovnávač Kalkulátor.cz ale situaci vidí o něco složitěji. Zlevňování elektřiny zmírní či docela zastaví růst regulované složky její ceny. Kalulátot vypočítal, že zvýšení distribučních poplatků zvýší konečnou cenu 1 MWh průměrně o 1200 korun.

Poplatek za systémové služby, který platí každý zákazník v ČR stejný, bez ohledu na to, v jakém je distribučním území, loni činil 137 Kč za MWh, v roce 2024 to bude 258 Kč. Rozdíl tedy činí 120 Kč (87 %). Poplatek známý jako podpora obnovitelných zdrojů (POZE), který nebyl v roce 2023 účtován, se nyní vrací do faktur spotřebitelů a pro všechna distribuční území je stejný ve výši 599 Kč/MWh. „Znovuobnovené účtování tohoto poplatku představuje největší podíl na aktuálním zdražení distribučních poplatků,“ hodnotí Lukáš Kaňok, ředitel sekce energo společnosti Kalkulátor.cz.

Bez ohledu na měsíční objem spotřebované elektřiny platíme poplatek za činnost operátora. Platíme tedy za to, že v síti není ani moc, ani málo proudu. Nebo například když má elektrárna výpadek, či naopak zahájí provoz továrna s velkou spotřebou, tak nám doma stále vše svítí a nepoznáme rozdíl. Zdražení o 21 % je stejné pro všechna distribuční území.  Je to dáno tím, že pro celou ČR je jen jeden operátor trhu. Naopak distributory máme v České republice tři, a ti své náklady, které platíme formou poplatků výše, mají různé. Celkové navýšení ceny je ale jen o 1 Kč za měsíc, tedy o 12 Kč za rok. Tento poplatek nehrál v roce 2023 téměř žádnou roli a ani po zdražení v tomto roce o 21 % se to nezměnilo.

Rozdíly ale nastanou u ceny za doběr, která se liší podle distributora. Distributorovi platíme za to, že připraví a udržuje síť tak, abychom elektřinu mohli odebírat a stále jí pro nás byl dostatek. Cena je za každou spotřebovanou MWh elektřiny. „Při porovnání dat je zřejmé, že obyvatelé hlavního města platili již v roce 2023 výrazně méně než zbytek republiky. A Pražanům se tento poplatek také nejméně zdražil, jen o 6 procent. Naopak ten, kdo bydlí ve středních Čechách, na severu Čech nebo na severu Moravy, ten bude platit o 25 % více,“ vypočítává Lukáš Kaňok. „Za každou spotřebovanou 1 MWh elektřiny si připlatí téměř 500 korun. Zákazníci, kteří mají odběrné místo v distribučním území E.ON, si připlatí o 21 % více. Cena se jim tedy zvedne o 439 Kč za 1 MWh spotřebované elektřiny. Na území obhospodařovaném společností ČEZ rovněž o 21 % více, konkrétně 490 korun.“

Tento závěr zřejmě vyplývá ze skutečnosti, že v pražském distribučním území je jen velmi málo nových střešních elektráren. Ze statistik ČEZ Distribuce vyplývá, že energetici za rok 2023 připojili nejvíce solárních elektráren ve Středočeském kraji, celkem 16 303 s instalovaným výkonem 168,1 MW. Na druhé příčce pomyslného solárního žebříku se umístil kraj Moravskoslezský s počtem 8027 ks fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 87,3 MW. Bronzové místo obsadil kraj Plzeňský, kde energetici připojili do sítě 4888 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 67,7 MW. 

Pak tu máme poplatek za jistič. Také ten se liší podle distribučního území a podle síly jističe, která supluje rezervovaný výkon v síti pro konkrétního odběratele. Poplatek za jistič platíme podle toho, jaké máme doma instalované spotřebiče a kolik proudu pro svůj chod potřebují. I u tohoto poplatku je zřejmé, že v “Praze je blaze” a nadále bude. Zdražení v distribučním území PRE je jen o 15 Kč měsíčně, tedy 180 Kč za rok. Naopak ti, kdo bydlí na adrese v distribučním území ČEZ, si budou muset u tohoto typu jističe (a této distribuční sazby) připlatit o 25 % více, tedy o 31 Kč měsíčně, o 372 Kč za rok více. „Pro úplnost: zdražení v procentech je téměř stejné bez ohledu na to, jaký jistič doma máte. Takže pokud máte distributora ČEZ, tak se vám poplatek za jistič zdraží o 25 %, i když máte typ 3×15 nebo 3x50A,“ dodává Kalkulátor.cz.

Daň z elektřiny je podle firmy Kalkulátor.cz jedinou regulovanou položkou, která se nezměnila. Pro všechna distribuční území a pro všechny distribuční sazby platí stejný poplatek jak pro rok 2023, tak i pro rok 2024 a to 34 Kč/MWh.

Celkově se distribuční poplatky zvýšily průměrně o 68 procent. „Z výše uvedeného je vidět, že zásadní podíl na tomto zdražení má znovuobnovení poplatků za zelenou elektřinu. Každý budeme opět platit 599 Kč za 1 MWh spotřebované elektřiny. Druhé nejvyšší zdražení představuje poplatek za distribuci (dopravu elektřiny jako takové). V Praze si připlatíme o 100 Kč více, ale ve zbytku republiky to bude o 440 až 500 Kč více,“ říká Lukáš Kaňok. „Systémové služby se nám všem zdraží o 120 Kč za MWh. Poplatky, které platíme měsíčně a nemá na ně vliv naše spotřeba elektřiny, jsou pro zákazníky s větší a velkou spotřebou vlastně téměř nezajímavé, protože za každou 1 MWh si celkově připlatí cca 1200 Kč (příklad distribuce ČEZ). Pokud má někdo spotřebu 5 MWh ročně, pak si připlatí 6000 Kč. V tomto pohledu je zdražení měsíčních poplatků o 200 Kč za celý rok opravdu nedůležité. Pokud má někdo byt s roční spotřebou jen kolem 0,5 MWh, zdraží se mu platba MWh o 600 Kč. Ale měsíční poplatky se mu také zdraží o 200 Kč, takže celkové zdražení zvedají o třetinu.“