Digitální podpis brzdí závislost na tisku

Ilustrační foto: Software602

Z aktuálního průzkumu společnosti Ipsos vyplývá, že polovina občanů ČR zatím nevyužívá digitální podpis. Kromě nízké informovanosti o jeho výhodách jsou na vině i zakořeněné tradice. Tisku dokumentů, které podpis vyžadují, dává stále přednost bezmála 70 % respondentů. 

Zkušenost s využitím digitálního podpisu má pouze polovina Čechů. Využívání elektronického podpisu roste nepřímo úměrně s věkem. V nejstarší oslovené skupině uživatelů od 54 do 65 let má s elektronickým podepisováním alespoň nějakou zkušenost jen 44,3 % dotázaných, v nejmladší (18–26 let) je to již 65,5 procenta.

Nejčastěji elektronické podepisování využívají obyvatelé nejmenších obcí do 1000 obyvatel (55,3 %). Nejméně pak lidé z největších měst nad 100 tisíc obyvatel, kde elektronicky podepisuje 45,9 % dotazovaných. Za těmito na první pohled překvapivými čísly nejpravděpodobněji stojí menší dostupnost úřadů a pošt v malých obcích, kde je možné podpis ověřit.

I když elektronický podpis dokáže nahradit ten klasický, téměř 68 % respondentů odpovědělo ano či spíše ano na dotaz, zda tisknou dokument, který je třeba podepsat. „Tisk dokumentů kvůli podpisu není přitom jen neekologický. Fyzicky podané, zaslané papírové dokumenty jsou ve firmách i úřadech v konečné fázi digitalizovány, a dochází tak ke zpomalení jejich vyřizování,“ říkáRichard Kaucký, spoluzakladatel společnosti Software602,která se specializuje na digitalizaci procesů ve firmách i státní správě a stojí například za více než 13 miliony digitálně podepsaných dokumentů v roce 2023. 

Z průzkumu dále vyplynulo, že 38,5 % respondentů nevědí, jak dokument elektronicky podepsat, a více než pětina (21,1 %) uvedla, že k elektronickému podepisování nemá technické vybavení. Ve skutečnosti ale většinou pouze nevědí, že elektronicky se dá podepisovat i z tabletu nebo chytrého telefonu. O nedostatečné informovanosti české veřejnosti v otázkách základních výhod digitalizace svědčí i fakt, že osm z deseti dotázaných by více informací o elektronickém podepisování uvítalo. Informovanost české veřejnosti se snaží zlepšit projekt Podepsat.Online společnosti Software602. 

Výzkumu společnosti Ipsos 7x o elektronickém podpisu v Česku se účastnilo 1050 respondentů ve dnech 29. dubna až 2. května.