Děti způsobí až čtvrtinu dopravních nehod

Ilustrační foto: Matthias z Pixabay

V období od října do prosince se stane průměrně 1079 nehod s chodci, každá desátá je s dítětem ve věku 6–10 let. Analýza z portálu nehod, která pomocí umělé inteligence vytěžuje policejní záznamy, poukázala také na souvislosti s ročním obdobím a délkou denního světla. Na vině jsou přitom často děti samotné, které způsobí téměř 35 % nehod s chodci (týká se věkové skupiny dětí do 15 let). Ostražití by ale měli být v okolí vzdělávacích zařízení i řidiči, z 26,7 % jsou nehody způsobeny nedáním přednosti na vyznačeném přechodu.

„Data prokazují souvislost mezi nárůstem počtu nehod s chodci a dřívějším stmíváním i pozdějším rozbřeskem. Vyšší podíl nehod v časných ranních hodinách od pozdního podzimu do začátku jara se projevuje u všech věkových kategorií. K jejich redukci by mělo přispívat vyšší využití reflexních prvků, nicméně u dětí se počet nehod pohybuje v ranních hodinách na konstantně vysoké úrovni s výjimkou prázdnin, což souvisí s celkovou bezpečností docházky do škol,“ říká Petr Jedlička, vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČKP, které se podílí na provozu Portálu nehod.

Vysoký počet dopravních nehod, kterých se účastní chodci, se odehraje v posledních třech měsících roku (říjen–prosinec) a v té části dne, kdy je na cestách a silnicích největší pohyb školou povinných dětí. Právě měsíce říjen až prosinec dominují počtu nehod s tím, že během tohoto období je riziko nehod umocněno větším podílem zhoršené viditelnosti – ať už z důvodu počasí, nebo zkracujícího se dne, vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz).

Datoví analytici navíc tentokrát nevycházeli pouze z údajů a dat od policie. „Při analýze byl využit i tzv. textminingový modul, což je nástroj na vytěžení dat z textových popisů nehodových dějů. Výsledný datový set byl tedy doplněn nehodami, které se v označených nehodách s chodci nevyskytovaly, ale v popisu nehody byla skutečnost srážky s chodcem zaznamenána. Primárně se jednalo o období od druhé poloviny roku 2022 do dubna letošního roku,“ vysvětluje Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

„Pravděpodobnost, že se dítě do 15 let stane účastníkem dopravní nehody, je v době kolem sedmé hodiny ranní až dvaapůlkrát vyšší než například u dospělých chodců ve věkové skupině od 25 do 66 let,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends. „Během dne počty nehod s chodci kulminují právě ráno kolem sedmé hodiny, kdy je v ulicích nejvíce dětí školou povinných, a to s průměrně 256 nehod ročně. Odpoledne je frekvence nehod nejvyšší v době od 14 do 17 hodin, kdy právě v tento čas se průměrně stane až 276 nehod s účastí chodců ročně.“

Podle zjištění Portálu nehod jsou děti ve věku od 6 do 10 let nejčastější skupinou chodců, která se stává účastníkem dopravních nehod. Každý rok je to průměrně 338 nehod s dětmi v této věkové skupině a v případě dětí do 15 let se ročně stane v průměru 738 nehod. Z celkového počtu nehod s chodci je to více než pětina. V případě nehod, které jsou zaviněny chodcem, je role dětí do 15 let ještě větší. Více než třetina (34,6 % nehod) je způsobena právě dětmi ve věkové skupině do 15 let. Nejsou to ale jenom děti, ale také mladí lidé ve věku od 18 do 24 let, kteří se často jako chodci stanou aktéry dopravní nehody – každoročně je jich průměrně 329, tedy kolem 9 procent.

Následky pro chodce jsou přitom mnohem závažnější než u nehod, kde chodci nefigurují. Při nehodě s chodcem až 91,1 % všech nehod končí se zraněním, z čehož 17 % s vážným poraněním a 3,6 % pak bohužel končí úmrtím. Zatímco když se vezme podíl poranění u všech nehod, více než tři čtvrtiny končí bez jakéhokoli zranění. 

„Děti jsou v dopravě zvláště zranitelné hned z několika důvodů. Nejsou pro řidiče vždy dobře viditelné vinou menší postavy. Ne vždy si uvědomují nebezpečí spojená s dopravou tak jako dospělí. Jejich schopnost posoudit rychlost a vzdálenost přijíždějících vozidel je omezená. Mohou se chovat i nepředvídatelně, například vběhnout do silnice za kamarádem,“ řekl Marek Sibal. „Riziková místa zejména v okolí vzdělávacích zařízení a hřišť je nutné sledovat a vyhodnocovat možnou nápravu dopravního řešení v daném místě. Portál nehod je v tomto ohledu ideálním nástrojem,“ doplňuje Petr Jedlička z České kanceláře pojistitelů.

Největší počet dopravních nehod s chodci se v mezikrajském srovnání stává v hlavním městě Praze. Ročně je to v průměru 638 nehod. Následují pak kraje Moravskoslezský a Jihomoravský (oba průměrně 388 nehod s chodci ročně), Středočeský (360 nehod s chodci ročně) a Ústecký (312 nehod s chodci ročně).