Další pokles průmyslu není překvapením

Čemu věřit? Službám nebo průmyslu? Ilustrační foto: Leroy Skalstad z Pixabay

Průmyslová produkce v lednu byla meziročně reálně na stejné úrovni jako v lednu 2023. Meziměsíčně byla nižší o 2,3 procenta. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 2,7 procenta. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ) ve své pravidelné zprávě.

„Průmyslová produkce v lednu 2024 meziročně stagnovala a pohybovala se zhruba na úrovni roku 2021. Pokračoval růst ve výrobě motorových vozidel. Výraznější poklesy můžeme i nadále vidět u těžby uhlí, hutnictví a slévárenství či výroby stavebních hmot,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Také pokračoval pokles ve výrobě strojů a zařízení.

Dvouciferná meziroční tempa růstu zaznamenala některá menší odvětví zpracovatelského průmyslu: papírenský a oděvní průmysl nebo ostatní zpracovatelský průmysl.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v lednu 2024 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 2,7 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 2,5 %, tuzemské nové zakázky klesly o 3,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek nižší o 2,5 procenta. „Vrátil se tak klesající trend z druhé poloviny předchozího roku. Nejvýrazněji k poklesu přispěly dlouhodobé problémy ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a pokles poptávky ve výrobě strojů a zařízení,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚVyšší srovnávací základna ovlivnila pokles zakázek ve výrobě motorových vozidel. Hodnota nových zakázek vzrostla pouze ve výrobě elektrických zařízení a v menších odvětvích: v oděvním, papírenském a farmaceutickém průmyslu. 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu 2024 meziročně snížil o 2 procenta.

„I když dnešní číslo vyznívá spíše negativně, nic zásadního se nemění. Jedním z hlavních důvodů, proč se lednový průmysl zvedl, byla nízká srovnávací základna s lednem 2023. I přes nízkou nezaměstnanost a slabší korunu se domácímu průmyslu nedaří nikterak skvěle. Chybí domácí i zahraniční poptávka,“ shrnul výsledky ČSÚ Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin.

Podle Eurostatem zveřejněných údajů v lednu 2024 meziročně klesla průmyslová produkce v EU27 o 5,7 procenta. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 34,1 %) a Estonsko (o 8,6 %). Výkon německého průmyslu klesl o 5,4 %, český průmysl stagnoval. Naopak nejvíce vzrostl slovinský průmysl (o 12,2 %) a řecký (o 10,5 %). Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (o 27,6 %) a nejvyšší růst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (9,2 %).