České firmy budou víc nabírat zaměstnance než propouštět

Ilustrační foto: StockSnap z Pixabay

Zaměstnavatelé v České republice plánují ve třetím čtvrtletí roku 2023 převážně navyšovat počet zaměstnanců. Nabírat bude 35 % zaměstnavatelů, propouštět 16 procent. Čistý index trhu práce tak činí 19 procentních bodů, což je o 3 proc. body více ve srovnání s předchozím čtvrtletím a o 12 bodů více než v 1. čtvrtletí, kdy byl index záporný. Výsledky svého průzkumu a z toho plynoucí index trhu práce pro 3. čtvrtletí dnes zveřejnila společnost ManpowerGroup Česká republika.

„Na přelomu roku se firmy připravovaly na nejhorší a odkládaly nábory. Od jara se optimismus vrací na loňskou úroveň,“ hodnotí ManpowerGroup. Index ale zůstává o 2 body slabší proti 3. čtvrtletí loni. V rámci mezinárodního srovnání sezonně očištěných dat se Česká republika v úrovni náborového optimismu řadí do spodní poloviny žebříčku, a to 12 bodů pod celosvětovým průměrem.

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2023 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“ Index ve všech 9 sledovaných českých oborech ukazuje, že organizace očekávají ve třetím čtvrtletí 2023 zvýšení počtu zaměstnanců. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím tempo náboru posílilo v 5 oborech a oslabilo ve čtyřech. V porovnání se stejným obdobím minulého roku však náborové tempo zpomalilo v 7 oborech.

„Po velmi nejistém začátku roku se na jaře vrátila na trh práce důvěra a díky rostoucímu optimismu firem začala nezaměstnanost klesat o 7 až 10 tisíc lidí měsíčně. Podle ManpowerGroup indexu trhu práce předpokládají zaměstnavatelé v průběhu léta další navyšování počtu zaměstnanců. Subjekty v ekonomice se ale nadále velmi těžko vyrovnávají s novou realitou – přestože 35 procent organizací bude nabírat, tak více než každá šestá firma plánuje spíše propouštět,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

Nejoptimističtějším oborem v České republice je Finance, pojištění a nemovitosti s čistým indexem trhu práce 45. Oproti minulému čtvrtletí se jedná o nárůst o 11 procentních bodů, avšak v meziročním srovnání se index o 11 procentních bodů propadl. Druhý nejsilnější sektor z hlediska náborů je Energetika s indexem 32 procentní body. Oproti minulému čtvrtletí výrazně posílil index v oboru Komunikační služby, a to o 32 procentní body. Nejslabší hodnoty vykazuje sekce Ostatní, do kterého patří veřejný sektor, státní správa, vzdělávání a neziskový sektor.

Optimistické vyhlídky předpovídají pro třetí čtvrtletí 2023 všechny 4 kategorie podle velikosti českých organizací. Proti minulému čtvrtletí náborové aktivity zpomalily u velkých společností nad 250 zaměstnanců, ale posílily u malých a středních podniků.

Růst pracovního trhu předpokládají zaměstnavatelé v celé ČR. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Praha s indexem 22, oproti minulému čtvrtletí posílil o 3 procentní body a v meziročním srovnání o 1 bod oslabil. Nejvyšší nárůsty hlásí region Morava, mezikvartálně o 9 a meziročně o 6 procentních bodů.

Společnost provedla průzkum mezi 38 849 zaměstnavateli ve 41 zemích. Ten ukázal, že ve 3. čtvrtletí 2023 zaměstnavatelé očekávají rychlejší nárůst počtu zaměstnanců než v minulém čtvrtletí. Sezónně očištěná data Indexu trhu práce vykazují hodnotu 28. Globální Index se od minulého čtvrtletí zvýšil o 5 bodů. V meziročním srovnání je Index trhu práce nižší o 4 proc. body jako následek pokračujícího hospodářského poklesu. Navzdory těmto výzvám mnoho zaměstnavatelů uvedlo, že jejich organizace pokračují v expanzi a zvyšují poptávku po nových talentech. Země s nejnižšími i nejvyššími náborovými očekáváními pro nadcházející čtvrtletí se nacházejí v Jižní a Střední Americe. Kostarika (43) hlásí pro třetí čtvrtletí roku 2023 nejvyšší Index trhu práce, zatímco Argentina a její nestabilní ekonomika hlásí nejslabší náborové plány. Obecně si organizace stále myslí, že region Jižní a Střední Ameriky má velký obchodní potenciál. Společnosti jako např. Tesla otevírají v regionu výrobní závody jako alternativu k závodům v Číně, podobně asijské organizace vidí investiční příležitosti k otevření výrobních závodů blíže k USA.

Průzkum ManpowerGroup index trhu práce probíhá již více než 60 let a za tu dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů.