Česká ekonomika klesá, firmy neinvestují, domácnosti neutrácejí

Ilustrační foto: Khusen Rustamov z Pixabay

Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně i meziročně klesla. Propad byl ovlivněn především nižší tvorbou zásob, nižší byla také spotřeba domácností. Pokračovalo zvolňování cenového růstu, oznámil dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

Hrubý domácí produkt ČR ve 3. čtvrtletí 2023 meziročně klesl o 0,7 % a mezičtvrtletně byl nižší o 0,5 %. „Ve směru poklesu dál působilo hlavně postupné rozpouštění zásob z minulých let. Nižší byla i spotřeba domácností. Zahraniční poptávka mezičtvrtletně oslabila a slabší byla také investiční aktivita. Mezičtvrtletně rostla jen vládní spotřeba,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se ve 3. čtvrtletí meziročně snížila o 0,1 %. Ve směru meziročního růstu působila řada odvětví služeb, opačným směrem uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství a negativně se vyvíjel i průmysl včetně zpracovatelského a stavebnictví. Mezičtvrtletně se HPH snížila o 0,4 % a klesala ve většině odvětví, nejvíce ve stavebnictví, ve skupině veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, ve zpracovatelském průmyslu a v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Ostatní odvětví mezičtvrtletně prakticky stagnovala

Zpomalení meziroční cenové dynamiky bylo patrné napříč celou ekonomikou. Meziroční růst spotřebitelských cen se ve 3. čtvrtletí zmírnil na 8,0 %. Toto zvolnění bylo ovlivněno hlavně vývojem cen potravin a nealkoholických nápojů a bydlení, vody, energie a paliv. Zpomaloval ale růst cen i v dalších oddílech spotřebního koše. Klesaly ceny dopravy a dál se snižovaly nabídkové i realizované ceny bytů. Zmírnil se i meziroční růst cen průmyslových výrobců a prohloubil se pokles cen zemědělských výrobců.

Reálný propad průměrných mezd se ve 3. čtvrtletí zmírnil na 0,8 %. Nominální meziroční růst průměrné mzdy zpomalil na 7,1 % a její hrubá měsíční výše dosáhla ve 3. čtvrtletí v průměru 42 658 korun. Celková zaměstnanost mezičtvrtletně klesla o 0,7 %, ale meziročně byla vyšší o 0,4 %. Obecná míra nezaměstnanosti měla mírnou tendenci k růstu a v říjnu činila 3 procenta.