Češi šetří na zdraví a zanedbávají prevenci

Mamograf, významný pomocník při prevenci. Ilustrační foto: STADA

Podle nejnovějšího mezinárodního průzkumu farmaceutické společnosti STADA 85 % Evropanů nepodstupuje dostupné preventivní prohlídky. V České republice využívá všechny dostupné preventivní prohlídky pouze 10 % dotazovaných a  39 % respondentů dokonce nenavštěvuje vůbec žádné. Zhruba polovina Čechů navštěvuje některé z nich. Při pohledu do budoucnosti prevence by 81 % Evropanů (83 % Čechů) podstoupilo genetický test, aby posoudilo a řešilo svá zdravotní rizika.

Pozitivnější příklady dávají Nizozemsko s 32 % lidí navštěvujícími všechny relevantní preventivní prohlídky a Velká Británie s 31 procentem. Naopak Srbsko a Polsko (po 62 %) a Rumunsko (60 %) se pohybují na protipólu: téměř 2 ze 3 lidí v těchto zemích nechodí na žádné preventivní prohlídky. Překvapivě neexistují žádné výrazné rozdíly v závislosti na věku, návštěvy prevencí se mírně zvyšují až od 44 let. Existují také rozdíly mezi pohlavími – muži (53 %) chodí na všechny nebo alespoň některé preventivní prohlídky méně často než ženy (62 %).

Co brání Evropanům v preventivních lékařských prohlídkách? Pro většinu z nich jsou největší překážkou nedostatečné znalosti (32 %, v ČR dokonce 40 %). Náklady na preventivní zdravotní péči jsou dalším hlavním důvodem, proč každý čtvrtý Evropan (v ČR pouze 8 %) nechodí na všechny preventivní prohlídky – v Rumunsku (42 %) a Srbsku (38 %) jsou účty za zdravotní péči dokonce hlavním faktorem. Dalších 22 % (ČR 22 %) považuje vyšetření za zbytečné a 16 % (v ČR 15 %) má problém si na ně udělat čas.

„I když jsou výsledky ohledně návštěvnosti preventivních prohlídek mezi Čechy poněkud znepokojivé, je nutné uvést, že se vnímání jejich důležitosti mezi širokou veřejností díky osvětovým kampaním ze strany zdravotních pojišťoven a neziskových organizací zlepšuje.  Ze středoevropského hlediska jsou tyto kampaně na velmi dobré úrovni, a to nejen v oblasti onkologie, ale i dalších onemocnění,“ říká Martin Šlégl, generální ředitel STADA pro Českou republiku.

Údaje o nedostatečné prevenci jsou o to znepokojivější, že v důsledku inflace dochází ke snižování celkových výdajů na péči o zdraví. Průzkum odhalil, že až 51 % Čechů omezuje výdaje na wellness péči, 23 % omezuje nákup vitamínů a minerálů a 17 % dokonce výdaje za léky.

Stoupá užívání doplňků stravy a aplikací o zdraví

Pozitivním zjištěním naopak je, že v uplynulém roce až 74 % Čechů (73 % Evropanů) dbalo na zdravější životní styl. Celkem 14 % zvýšilo příjem vitamínů a doplňků stravy, 6 % se zdravěji stravovalo. Dalších 15 % českých respondentů navštěvovalo více kurzů fitness/wellness než dříve a 17 % též více využívalo aplikace na téma zdraví než v uplynulých letech. Více rad u praktického případně specializovaného lékaře vyhledalo 22 % Čechů, 32 % se dotazovalo na více informací v místní lékárně.

Pozitivní trend lze vysledovat také v oblasti duševní pohody, která se na celém kontinentu zlepšila oproti roku 2022 o 10 %, v ČR vzrostla z 51 % v roce 2022 na 57 % v roce 2023.

Pokud jde o probírání svých duševních obav a starostí, jen 2 % Evropanů tvrdí, že by se obrátili na svého lékárníka (v ČR 1 %), zatímco 13 % by se poradilo se svým praktickým lékařem (v ČR 5 %). Určitá zdrženlivost se týká sdílení těchto informací i s partnery, přáteli a rodinou, přičemž méně než polovina Evropanů se svěřuje svým nejbližším (v ČR 47 % rodině a 43 % partnerovi), 29 % Čechů by pak o svých starostech nemluvilo vůbec ve srovnání s 22 % za celou Evropu.  V současné době 67 % Evropanů (57 % Čechů) hodnotí své duševní zdraví jako „dobré“ nebo „velmi dobré“ a méně než 1 z 10 jako „špatné“ (v ČR 13 %). V roce 2022 bylo hodnocení podstatně nižší. Celkem 57 % (v ČR 51 %) hodnotilo svůj psychický stav jako „dobrý“ nebo „velmi dobrý“. V porovnání se ženami (62 %) téměř tři ze čtyř mužů (73 %) označují svůj psychický stav za dobrý. 

Zvýšily se obavy o dostupnost léků, nejvíce v Portugalsku a ČR

Dnes je 61 % Evropanů (72 % Čechů) obecně spokojeno se systémem zdravotní péče ve své zemi. Ovšem již třetím rokem po sobě dochází k výraznému poklesu celkové spokojenosti se zdravotnickými systémy v Evropě (v roce 2022 bylo spokojeno 64 % Evropanů, v ČR 83 % dotazovaných). Tento trend je třeba dále studovat a řešit nejen s cílem zlepšit péči, ale také motivovat Evropany k větší odpovědnosti za vlastní zdraví.

Napjatá situace v zásobování léky způsobila, že téměř každý čtvrtý Evropan (v ČR dokonce 39 %) má strach, zda bude mít v budoucnu přístup k potřebným lékům. Téměř dva z pěti Evropanů považují otázku nedostatku léků za kritickou, včetně 18 % dotazovaných, kteří uvedli, že mají přímou zkušenost s obtížemi při získávání léčby pro sebe nebo své blízké. Nedostatek léků je vnímán jako důvod ke kritickému znepokojení zejména v Portugalsku (56 %), České republice (53 %) a Německu (50 %). Zároveň platí, že čím jsou Evropané mladší, tím je pravděpodobnější, že se výdajů za léky zřeknou. Týká se to 19 % osob ve věku 18 až 24 let, ale pouze 7 % Evropanů starších 70 let.

Zatímco mnoho Evropanů se obává nedostatku léků, mnozí jsou připraveni využívat doplňky stravy na podporu svého zdraví. Více než čtvrtina dotázaných Evropanů uvedla, že za posledních 12 měsíců zvýšila příjem vitamínů (u Čechů se jedná o 14 %), zatímco pětina užívá více léků (v ČR 42 %) a 16 % vyhledává více rad u svého lékárníka (v ČR 32 %). Vyšší konzumace vitamínových doplňků je populární zejména mezi Srby (52 %).  

“Oproti předcovidovému období narostl počet balení doplňků stravy, které si čeští spotřebitelé zakoupí v lékárně, zhruba o 22 procenta. Navíc spotřebitelé, kteří během covidu začali doplňky stravy používat, pokračují nadále. Proto tedy meziroční nárůsty v případě České republiky nejsou již nyní tak vysoké. Mezi nejoblíbenější a nejčastěji nakupované doplňky stravy se řadí např. probiotika nebo doplňky stravy s obsahem hořčíku. Z prodejních dat vidíme i rostoucí oblibu doplňků stravy pro podporu správné funkce močového systému, imunity nebo pro podporu správné funkce kloubů,“ upřesnil údaje k tuzemskému trhu Martin Šlégl. 

Zpráva německé farmaceutické společnosti STADA vychází z průzkumu mezi 32 tis. respondenty ze 16 zemí, provedeného ve spolupráci s agenturou Human8 Consulting.