Češi jsou proti energetické závislosti na dovozu

Ilustrační foto: Tom z Pixabay

Rozsáhlý výzkum společnosti IPSOS pro Datarun ukazuje na významné obavy Čechů ohledně energetické závislosti na dovozu elektřiny a nepřijatelnosti vyšších cen. Celkem 85 procent Čechů souhlası, že by stát měl investovat do výstavby dalších elektráren, aby zůstal energeticky soběstačnou zemí. Dohromady 86 procent obyvatel odmítá , aby se země stala jakkoliv závislou na dovozu elektřiny.

Češi podporujı́ poměrně výrazně i výstavbu obnovitelných zdrojů (72 procent) a souhlasí s finanční podporou domácnostı́ a firem ve využívání obnovitelných zdrojů (68 %). Na druhou stranu se odmítají smířit s vyššími cenami elektřiny, pokud by důvodem byla podpora OZE. Na otázku, zda jsou ochotni platit vyšší cenu energie, pokud to bude kvůli podpoře OZE nutné, odpověděla jen 2 % tázaných „rozhodně souhlasím“ a 15 % „spíše souhlasím“. Vyšší ceny v takovém případě není ochotno akceptovat 71 procento respondentů.

Vysoké podpoře se ovšem těší i tradiční fosilní zdroje. Přes 60 % lidí si přeje, aby výroba elektřiny z uhlí pokračovala i po roce 2033. Uhlí se navíc těší větší podpoře než plyn. S výměnou uhelných elektráren za plynové souhlasí jen 31 % oslovených.

Postoje výrazně ovlivňuje věk Čechů. Mladší skupina je výrazně otevřenější obnovitelným zdrojům. To, že výroba uhlí by v ČR měla pokračovat i po roce 2033, si častěji myslí lidé nad 55 let (73 %). Mladí lidé od 18 do 34 let souhlasí ze 43 procent. Ještě mladší respondenti mezi 18 a 24 roky by byli častěji ochotni platit vyšší cenu energie, pokud to bude kvůli podpoře OZE nutné (34 %).

Bezmála dvě třetiny dotazovaných vědí, nebo vědí alespoň částečně, co je obsahem politiky Green Deal, 34 % Čechů to nevědí.

Výzkum vznikl pro podcast Vysoké napětí, který produkuje firma Datarun. Sběr dat se uskutečnil mezi 20. a 24. listopadem. Průzkumu se zúčastnil 1001 člověk starší 18 let.

Datarun je projekt Michala Půra a Vladimíra Piskáčka. Zaměřuje se na analýzy a studie společenských fenoménů a patří rovněž k největším podcastovým vydavatelstvím v České republice.