Ceny výrobců zpomalují tempo růstu

V listopadu pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily téměř o 30 % a ceny průmyslových výrobců, navzdory meziměsíčnímu poklesu, o více než 21 procento. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly podle odhadů bezmála o 12 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 6,5 %, informoval ve své pravidelné zprávě Český statistický úřad (ČSÚ).

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 2,8 % procenta. Vzrostly ceny vajec o 15,2 %, brambor o 4,8 %, mléka o 3,6 %, olejnin o 2,5 % a obilovin o 1,3 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 12,4 %, jatečných prasat o 2,9 %, ovoce o 0,9 % a skotu o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 29,9 % (v říjnu o 27,1 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 26,0 %. Vyšší byly ceny obilovin o 42,4 %, čerstvé zeleniny o 33,5 %, brambor o 25,4 % a olejnin o 21,8 %. Ceny ovoce klesly o 13,5 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 36,7 %. Vzrostly ceny vajec o 58,4 %, jatečných prasat o 49,7 %, mléka o 35,4 %, drůbeže o 34,9 % a skotu o 21,3 procenta.

Zdroj: ČSÚ

Tento růst se odehrává za situace, kdy ve většině zemí Evropské unie ceny zemědělských výrobců, ale také maloobchodní ceny potravin již několik měsíců klesají. Jednoznačné vysvětlení pro tento úkaz zatím neexistuje. Podle tržních analytiků ale jedním z podstatných vlivů má monopolizace zemědělské produkce a výrobců potravin. Ze statistik vyplývá, že ceny dodavatelů potravin rostou z celého řetězce nejrychleji, více než ceny maloobchodní. Ziskovost agrárních a zpracovatelských potravinářských firem letos mimořádně stoupla.

Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1 procento. Snížily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 2,7 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,8 %. Vzrostly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,1 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 3,5 %. Ceny v odvětví dopravních prostředků byly vyšší o 0,8 %.

„České průmyslové ceny rostly nejrychleji v červnu letošního roku, ale od té doby se jejich tempo zpomaluje. I když se může na první pohled jednat o drobný ústup cenového tlaku, přesto je to důležité potvrzení pozitivního trendu,“ komentuje Tomáš Volf, analytik investiční společnosti Citfin.“

Meziročně ceny průmyslových výrobců vzrostly o 21,3 % (v říjnu o 24,1 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 52,6 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků. Ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků byly vyšší o 19,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 25,8 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 52,8 procenta.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energie o 41,5 % a zboží krátkodobé spotřeby o 23,1 procenta. Ceny průmyslových výrobců bez energie se meziročně zvýšily o 14,6 % (v říjnu o 15,7 %).

Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 11,9 %. Ceny stavebních prací se meziročně podle odhadů zvýšily o 11,9 % (v říjnu o 12,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly meziročně vyšší o 16,9 % (v říjnu o 17,6 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,2 % a meziročně o 6,5 procenta (v říjnu o 6,3 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 15,0 % a za služby v oblasti zaměstnání o 13,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6 procent (v říjnu o 5,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – říjen 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně snížily o 2,5 % (v září vzrostly o 1,4 %). Nejvíce klesly ceny v Irsku o 32,5 % a v Bulharsku o 8,8 %. V Německu byly ceny nižší o 4,2 %. V Polsku ceny vzrostly o 0,9 %, na Slovensku o 0,7 %, v Česku o 0,6 % a v Rakousku o 0,3 %. Zvýšily se ceny zejména v Řecku, a to o 9,6 procenta.

Meziročně v říjnu vzrostly ceny v EU o 31,2 % (v září o 41,4 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Maďarsku o 68 %, na Slovensku o 59,3 % a v Lotyšsku o 57,9 %. V Německu byly ceny vyšší o 35,5 %, v Polsku o 30,5 %, v Rakousku o 26,4 % a v Česku o 24,1 procenta. Ceny klesly pouze v Irsku o 17,2 procenta.

„Prosincová čísla budou nejspíš ještě nad 20% růstem cenové hladiny, ale od ledna se bude situace podstatně zlepšovat. Ve prospěch výrazného zpomalení meziročního cenového růstu by měla přispět zejména vysoká srovnávací základna a také mírně chladnoucí tempo domácí ekonomiky,“ předpovídá T. Volf.  „Nebylo by velkým překvapením, kdyby se průmyslové ceny v lednu dostaly pod 15% tempo růstu a v polovině roku bychom se mohli podívat až k jednociferným hodnotám. Velkou neznámou pochopitelně představuje vývoj situace na Ukrajině a tempo světové ekonomiky.“