Ceny výrobců sice pomaleji, ale stále příkře stoupají

Ceny zemědělských výrobců v lednu vzrostly o 1,7 % proti předchozímu měsíci a meziročně stouply o 25,5 procenta. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily meziměsíčně o 5,8 % a meziročně byly vyšší o 19 procent. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 11,4 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 6,3 procenta.

„Ceny průmyslových výrobců v lednu proti prosinci rostly téměř o 6 %. Meziročně se ceny v průmyslu zvýšily o 19 %, kde největší vliv měly ceny energie, které vzrostly o více než 34 procenta. Meziročně byly ceny elektřiny vyšší téměř o 36 %, uhlí o 82 % a cena vody se zvýšila o více než 16 procent,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ilustrační obrázek: Mudassar Iqbal z Pixabay

Meziměsíčně vzrostly ceny brambor o 8,2 %, vajec o 7,9 %, ovoce o 6,1 %, zeleniny o 4,3 %, prasat o 2,5 % a mléka o 2,2 procenta. Klesly ceny olejnin o 3,9 %, drůbeže o 1,8 % a obilovin o 2,1 %. Meziročně v rostlinné výrobě ceny vzrostly o 17,7 procenta. Vyšší byly ceny brambor o 43,1 %, zeleniny o 39,1 % a obilovin o 27,5 %. Ceny ovoce klesly o 7,4 % a olejnin o 2,2 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 37,8 %, což je historicky nejvyšší meziroční růst. Vzrostly ceny vajec o 82,7 %, prasat o 51 %, drůbeže o 29,1 %, mléka o 36,4 % a skotu o 19,7 procenta.

Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu meziměsíčně vzrostly o 17,3 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 19 procent. Ceny černého a hnědého uhlí byly vyšší o 65,5 %, přírodní vody, úpravy, rozvodu a obchodu s vodou o 16,3 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 5,5 %, chemických látek o 5,4 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 4,6 % a potravinářských výrobků o 1,3 procednta. Ceny Meziročně ceny průmyslových výrobců vzrostly o 19 % (v prosinci o 20,1 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 35,7 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 82 %, přírodní vody, úpravy, rozvodu a obchodu s vodou o 16,3 %, potravinářských výrobků o 29,1 % a motorových vozidel o 6,2 procenta. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energie o 34,2 % a zboží krátkodobé spotřeby o 22,7 procenta. Ceny průmyslových výrobců bez energie se meziročně zvýšily o 13,3 % (v prosinci o 13,5 %).

„Tempo růstu cen na začátku výrobního řetězce dál zpomaluje. Je ale potřeba říct, že zpomalení růstu cen bylo během ledna pouze kosmetické a trh čekal výrazně větší zmírnění růstu cen,“ komentovala údaje ČSÚ Markéta Šichtařová, ředitelka poradenské společnosti Next Finance. „Je naprosto jasné, že inflace na začátku výrobního řetězce zpomaluje jen velmi pozvolna. To se odrazí v tom, že ani vzduté tempo koncových, tedy spotřebitelských, nedupne na brzdu nijak rychle.“

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 1,8 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 11,4 % (v prosinci po zpřesnění o 12,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 14,3 % (v prosinci o 15,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně klesly o 0,3 % v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 22,7 % a služeb v pozemní dopravě o 0,7 %. Zvýšily se ceny za služby související se stavbami a úpravou krajiny o 9,8 %, za informační služby o 8,3 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,7 % a za služby v oblasti programování o 2,2 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 1,5 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,3 % (v prosinci o 7,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 27,6 %, za služby v programování o 9,1 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 6,4 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,3 % (v prosinci o 6,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně vzrostly o 1,2 % (v listopadu klesly o 0,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku, a to o 43,2 %. V Polsku byly ceny vyšší o 1,2 % a v Rakousku o 0,2 %. V Německu se ceny snížily o 0,4 %, v Česku o 1,1 % a na Slovensku o 2,5 %. Nejvíce klesly ceny v Portugalsku o 3,2 % a v Chorvatsku o 2,6 %. V prosinci meziročně vzrostly ceny v EU o 25,2 % (v listopadu o 27,4 %). Ceny se zvýšily ve všech zemích EU, ale především v Maďarsku o 62,7 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 34,1 %, v Polsku o 27,9 %, v Německu o 22,4 %, v Česku o 20,1 % a v Rakousku o 19,6 %.