Ceny dodavatelů v průmyslu a zemědělství klesají

Ilustrační foto: Pixabay

Ceny zemědělských výrobců klesly v dubnu o 3,3 % ve srovnání s březnem. Meziročně vzrostly jen o 0,1 procenta. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,2 % a meziročně byly vyšší o 6,4 procenta. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 7,8 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,4 % a meziročně o 6,6 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) ve své pravidelné zprávě.

„Ceny zemědělských a průmyslových výrobců stále pokračovaly ve zmírňování meziročního růstu. Růst cen průmyslových výrobců dosáhl na 6,4 %, u cen zemědělských výrobců se téměř zastavil, a to na 0,1 procenta. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily podle odhadů o téměř 8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 6,6 procenta,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,3 %. Klesly ceny brambor o 10,8 %, ovoce o 6,7 %, obilovin o 6,1 %, vajec o 5,7 %, mléka o 4,6 % a olejnin o 3,4 procenta. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 17,3 % a prasat o 3,4 procenta. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,1 % (v březnu o 11,6 %). V rostlinné výrobě ceny poprvé od října 2020 klesly, a to o 12 procent. Nižší byly ceny olejnin o 30,8 %, ovoce o 15 % a obilovin o 11,7 procenta. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 99,6 % a brambor o 25,4 procenta. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 20,4 %. Vzrostly ceny vajec o 56,9 %, drůbeže o 26,9 %, prasat o 26,4 %, mléka o 17,0 % a skotu o 5,3 procenta.

Ceny průmyslových výrobců v dubnu oproti březnu byly nižší o 1,2 procenta. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 2,5 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 3,2 %. Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků klesly o 3,7 %, dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 3,3 % a ropy a zemního plynu o 6,1 procenta. Ceny potravinářských výrobků byly nižší o 0,6 %, z toho zejména mléčných výrobků o 2,9 procenta. Vzrostly ceny ostatní těžby a dobývání nerostných surovin o 2,9 % a nápojů o 0,5 %. Meziročně se ceny průmyslových výrobců zvýšily o 6,4 % (v březnu o 10,2 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly vyšší o 16,5 %, potravinářských výrobků o 16,6 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 18,8 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 78,9 %. Klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny chemických látek a chemických přípravků o 9,8 %, základních kovů o 6,1 %, dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 7 % a kovodělných výrobků o 1 procento. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 15,5 % a energie o 8,6 %. Ceny průmyslových výrobců bez energie se meziročně zvýšily o 5,7 % (v březnu o 9,5 %). 

„Tempo zdražování slábne a v dalších měsících by se situace mohla ještě dál zlepšovat. Nebylo by velkým překvapením, kdyby se průmyslové ceny dostaly v létě pod pětiprocentní tempo růstu,“ komentoval čísla ČSÚ Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Ve výsledku jsou to dobré zprávy i pro spotřebitele, jelikož co se stane v oblasti průmyslových cen, to se časem přenese i do cen zboží a služeb pro koncové zákazníky, tedy na pulty obchodů.“

Ceny stavebních prací se meziměsíčně podle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně podle odhadů zvýšily o 7,8 % (v březnu po zpřesnění o 9 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 6 % (v březnu o 10,2 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,4 procenta. Ceny za služby v oblasti nemovitostí vzrostly o 1,4 %, v pozemní dopravě o 2,1 %, v oblasti programování o 3,2 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,4 % a za služby v oblasti zaměstnání o 5 procent. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě klesly o 0,5 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,6 % (v březnu o 5,7 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 25,4 %, za služby v oblasti programování o 9,4 %, za poštovní a kurýrní služby o 8 %, za služby v oblasti nemovitostí o 7 %, za služby v pozemní dopravě o 6,2 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,6 % (v březnu o 5,9 %).

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně klesly o 1,5 % (v únoru o 0,6 %). Meziročně vzrostly ceny v EU o 7 % (v únoru o 14,5 %).