Celková důvěra v českou ekonomiku na prahu nového roku vzrostla

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se ve srovnání s prosincem zvýšil o 2,3 bodu na hodnotu 92,0, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 1,3 bodu na hodnotu 93,8 a  indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 7,4 bodu na hodnotu 82,9, informoval dnes ve své pravidelné zprávě Český statistický úřad (ČSÚ).

Důvěra podnikatelů se v lednu zvýšila v odvětvích průmyslu, obchodu a mírně i ve vybraných odvětvích služeb. Ve stavebnictví se podruhé v řadě snížila.

Ilustrační foto: Robin Higgins z Pixabay

„Po pětiměsíčním nepřetržitém poklesu byl v průběhu prosince a ledna zaznamenán růst důvěry v odvětví průmyslu. Tuto pozitivní informaci je ale nutné hodnotit velice opatrně, protože mezi respondenty je patrná velká nejistota ohledně budoucího vývoje. To dokládají i výsledky čtvrtletního průzkumu bariér růstu, v rámci kterého průmyslové podniky označily za hlavní překážku růstu produkce nedostatečnou poptávku,“ komentoval Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku výrazně zvýšila. V lednu se meziměsíčně snížil počet domácnosti hodnotících svojí současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících. Ve srovnání s prosincem se zároveň snížil počet respondentů očekávajících její další zhoršení v následujících 12 měsících. Oproti minulému měsíci se domácnosti také méně obávají zhoršení celkové ekonomické situace. V začátku nového roku se navíc snížil podíl spotřebitelů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů.

„V lednu sice většina sledovaných ukazatelů spotřebitelského průzkumu zaznamenala meziměsíční zlepšení, nicméně mnoho z nich stále vyznívá výrazně hůře ve srovnání s dlouhodobými průměry. Na začátku nového roku poklesl počet domácností, které hodnotí svou současnou finanční situaci hůře než v předchozích dvanácti měsících. Stále ale přibližně 28 % z nich uvádí, že sotva vyjdou se svými finančními prostředky a 10 % musí sáhnout do úspor nebo si půjčovat,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

„Dnešní růst na 82,9b. je skvělé číslo. Domácnosti se obávaly zejména ztráty zaměstnání a jejich finanční situace vlivem růstu cen. Domácí ekonomika však zatím odolává výraznějšímu zhoršení celkové situace, a to v důsledku znamená vyšší důvěru spotřebitelů,“ říká Tomáš Volf, analytik společnosti Citfin. „Obzvláště dobrá data přinesla statistika důvěry podnikatelů. I když je situace nadále složitá, po dlouhých pěti měsících snižování důvěry dnes index vzrostl na 92b. V dalších měsících je pravděpodobné, že domácí ekonomika zaznamená mírný pád, avšak zdaleka se nemusí jednat o nic dramatického a vleklého. Je dokonce pravděpodobné, že česká ekonomika vyjde z recese ještě letos a pokles by nemusel být hluboký.“