BBC: Jak umělá inteligence změní pracovní den

Ilustrační koláž: Pixabay

Umělá inteligence (AI) je tu s námi už léta, ale málokdy se o ní mluvilo tak často jako nyní. Spuštění aplikace ChatGPT společnosti OpenAI ji vystřelilo do povědomí mnoha lidí, kteří jí do té doby nevěnovali příliš pozornosti – nebo neměli pocit, že je pro jejich život relevantní. Ačkoli se někteří pracovníci obávají, že je AI nahradí, odborníci tvrdí, že tato technologie může ve skutečnosti pozitivně ovlivnit každodenní život pracovníků i jejich dovednosti, a dokonce zlepšit celkovou ekonomiku práce, napsal server BBC.

Chatbot, který využívá strojové učení k tomu, aby reagoval na podněty uživatelů, pomáhá pracovníkům psát motivační dopisy a životopisy i generovat nápady. V oblasti náboru zaměstnanců už dělá rozruch u personalistů, kteří zjišťují, že se nové technologii musí přizpůsobit.

„Může vám pomoci při generování nových nápadů,“ říká Carl Benedikt, šéf oddělení pro budoucnost práce na Oxfordské univerzitě. V programu například testuje protiargumenty k diplomové práci a píše abstrakty k výzkumu. „Můžete ho požádat, aby vygeneroval tweet k propagaci vašeho článku. Jsou to obrovské možnosti,“ dodává.

Pro mnoho uživatelů funguje ChatGPT jako partner k diskuzi – nástroj, na kterém si mohou vyzkoušet své nápady, místo toho, aby je vytvářeli. „Neustále generuji nápady a žádám umělou inteligenci, aby k nim udělala doplňky,“ říká Ethan Mollick z Pensylvánské univerzity, kde se zabývá umělou inteligencí a inovacemi. „Používám ji, aby mi pomáhala zpracovávat informace, aby mi shrnovala věci, do značné míry jako partner,“ dodává.

Umělá inteligence také dokáže zachytit některé problémy, které by lidé mohli přehlédnout. To může znamenat celou řadu věcí, například odhalení nepřesností v textu, kontrolu kódu nebo dokonce obcházení předsudků a předpojatostí, o kterých pracovníci možná ani nevědí.

Například analytik, který interpretuje soubor dat, nemusí být schopen ve své práci identifikovat konfirmační zkreslení, což znamená, že hledá důkazy, které podporují výsledek, o němž se již domnívá, že existuje. Umělá inteligence dokáže interpretovat data nestranně a poskytnout podrobnější, širší analýzu, vysvětluje Anna Salomonsová z Utrechtské univerzity v Nizozemsku. Schopnost „rychleji a lépe diagnostikovat problémy“ podle Salomonsové nenahradí odborné znalosti – AI sice může potíže identifikovat, ale lidé je stále musí napravovat.

Jednou z hlavních obav v souvislosti s umělou inteligencí je, že bude ohromným tempem ubírat pracovní místa zaměstnancům.

Některé údaje potvrzují, že tato technologie skutečně ovlivní celou řadu pracovních míst; v březnu investiční banka Goldman Sachs uvedla, že AI by mohla nahradit člověka na 300 milionech pracovních míst. Přesto odborníci říkají, že se zatím nemusíme obávat vytlačení – a že tento posun by možná mohl dokonce vytvořit nové pracovní příležitosti.

Tradičně, říká Mollick, „narušení automatizace vede v krátkodobém horizontu k velkému chaosu a v dlouhodobém horizontu pak k většímu počtu pracovních míst“. To koresponduje s výzkumem z roku 2021, jehož spoluautorem byla Salomonsová a který ukázal, že 60 procent dnes vykonávaných pracovních míst v roce 1940 neexistovalo. Industrializace a automatizace vedly ke vzniku celých nových průmyslových odvětví od automobilů po počítače a v jejich průběhu přibyla nová pracovní místa od řidičů po webové designéry.

Šíření umělé inteligence již nyní zvyšuje poptávku po pracovních místech včetně datových analytiků a vědců, kteří s touto technologií pracují a vytvářejí osvědčené postupy na pracovišti.

Zatímco někteří pracovníci se do této technologie vrhají naplno, pro jiné může být začátek práce s AI děsivý.

„To, co lidem neustále zdůrazňuji, je, aby to prostě začali používat,“ říká Mollick. Zaměstnanci, kteří se umělé inteligenci brání, by mohli být vnímáni jako neochotní nebo neschopní se přizpůsobit, říká Frey. „Myslím, že pracovníci, kteří nebudou pracovat s AI, zjistí, že jejich dovednosti zastarávají poměrně rychle. Proto je nezbytné pracovat s AI, aby si udrželi zaměstnání, zůstali produktivní a měli aktuální dovednosti,“ dodává.

V konečném důsledku se umělá inteligence rychle rozvíjí a její plný potenciál ještě není využit. „V ideálním případě chceme tyto technologie využít k vytvoření nových produktů, nových odvětví, nových pracovních oborů. Myslím, že to je výzva do budoucna – skutečně využívat umělou inteligenci k vytváření nových a dříve nepředstavitelných věcí,“ uzavírá Frey.