Architektura patří do osnov základních škol

Ilustrační foto: Esi Grünhagen z Pixabay

Architektura se dotýká každého z nás, potkáváme se s ní neustále, ať už to vnímáme vědomě či podvědomě. Vzdělání v tomto směru zaslouží každý. O tom je přesvědčen Matouš Fejfar, tajemník architektonického atelieru Loxia Architectes Ingenierie a ředitel Školy projektování. Škola nedávno vydala memorandum, ve kterém požaduje zapojení architektury do školního curricula. 

„Ona se architektura už různě učí – většinou podle toho, jaký k ní má daný učitel vztah. Její vliv se objevuje nejčastěji v dějepise a výtvarné výchově. Ale také v zeměpise, matematice, občanské výchově, sociálních vědách, IT a dalších. Než vytvářet nový kolos a pokoušet se ho někam vmáčknout, nám spíš jde o to, dát tomu společnou střechu a hledat podstatu,“ říká Fejfar v rozhovoru pro Svět hospodářství. „Nemyslím si, že je to o nějaké vysoké odbornosti (zvlášť na základní škole), tu od pedagogů ani nesmíme očekávat. Na to už jsou pak třeba stavební průmyslovky. Jde spíše o to ukázat, že je to mnohem širší téma než jenom rozpoznávání druhů sloupů a určení časových období. A tuto znalost by měl získat každý, nehledě na povolání.“

Škola projektování zahájila svou činnost v únoru roku 2022. Jejím hlavním cílem je vzdělávání a rozvoj nové generace projektantů a architektů. Odborníci z architektonického studia Loxia, které celý projekt zastřešuje, představují v rámci workshopů probíhajících v sídle studia na pražských Vinohradech žákům základních škol a studentům středních škol jednotlivá odvětví stavebnictví, ukazují jim rozmanitost oboru a přibližují, jak vypadá běžný den jednotlivých profesí působících v oboru. Program workshopů je interaktivní a byl sestaven tak, aby účastníci odcházeli s pocitem, že se nejen něco zajímavého a užitečného dozvěděli, ale také měli možnost se do workshopu aktivně zapojit a vyzkoušet si nejrůznější úkoly na vlastní kůži.

Členové Školy projektování ale také sami vyučují. Běžně během roku navštíví desítky základních a středních škol, kde vyučují v rámci průřezových témat. „Samozřejmě nepokryjeme celou zemi, proto usilujeme o to, aby se téma dostalo do osnov, aby bylo ‚soběstačné a uchopitelné‘. Chceme také navázat na to, co už se používá. Učitele rádi podpoříme materiály, ostatně mnoho metodik už také existuje. Pohráváme si také s myšlenkou konferencí pro naše spolupracující školy a učitele, kde společně implementujeme novinky ze světa do učebních plánů, aby měli studenti přístup k aktuálnímu materiálu,“ vysvětluje Fejfar.

Loxia citlivě vnímá problém přetíženosti učitelů i žáků náročnými učebními plány. Prosazují se do nich nové kompetence, např. finanční gramotnost, informační gramotnost, informační technologie, aj. Architektonická gramotnost se může tvářit jako další profesní dovednost, která by měla do základních škol proniknout. Pravdu má ale Matouš Fejfar v tom, že základní orientace a znalosti dřívější žáci a studenti získávali v jiných předmětech, dnes už příliš úzce specializovaných a málo tematicky prostupných. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v pravidelných tříletých intervalech testuje schopnosti patnáctiletých dětí v 71 zemích světa prostřednictvím testů PISA. Zkoumají schopnosti řešit úkoly v matematice, porozumění textu a čtenářské schopnosti a také základní orientaci ve vědách. České děti dopadají nadprůměrně dobře, ale pokles jejich schopností je za 20 let, po která testy PISA probíhají, patrná. Nejsou v tom výjimkou s ostatními evropskými zeměmi. 

„Nevnímáme memorandum o zapojení architektury do školního curricula jako snahu o vtlučení dalšího klínu mezi už tak úzký prostor. Naopak spíš ucelení roztroušených témat. Čím méně časové dotace na hodiny, tím musí být už zpravidla výuka kvalitnější. Všichni se setkáváme s tím, že projektový den sebere žákům hodinu písemky nebo musí kvůli výletu dělat domácí úkol, aby se učivo stihlo. Kladu si ale otázku, jestli je vždy nutné probrat opravdu vše, a jak správně stanovit, co je skutečně podstatné – co děti na prahu dospělosti skutečně připravuje na život,“ shrnuje Matouš Fejfar.

On sám je absolventem České zemědělské univerzity v oboru územní plánování. Již během studia vyučoval osmé a deváté ročníky matematiku, informatiku a dílny. Kromě práce v Loxii nyní se svým týmem navštěvuje školy po celé České republice. V interaktivních přednáškách přibližuje studentům obor projektování a architektury, na konkrétních příkladech z praxe ukazuje všechna úskalí, jež projektování provází, ale zároveň ukazuje i krásu tohoto náročného povolání.