Ani ne pětina Čechů je ochotná stěhovat se za lepší prací

Ilustrační foto: Michaela-at-home-in-Germany-z-Pixabay

Hlavní město, střední Čechy a jižní Morava jsou tři kraje, o kterých si lidé myslí, že je v nich možné sehnat nejlepší práci. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu personální společnosti Předvýběr.CZ, pro který data sesbírala agentura Talk Online Panel.

Podle průzkumu 29 % lidí míní, že takovým místem je „kraj, kde žiji“. Jako další kraj uvádějí zaměstnanci Prahu (57 %) a Středočeský kraj (9 %), ostatní regiony mají podíl pod 1 procento. Po započítání vlastního a druhého kraje ale vítězí Praha s 84 %, střední Čechy uvádí 49 % respondentů a jižní Morava vítězí u 17 procent lidí.

„I když existují velké rozdíly v atraktivitě krajů na trhu práce, jen necelá pětina zaměstnanců je ochotná se za prací stěhovat,“ připomíná František Boudný, ředitel personální agentury Předvýběr.CZ. Za zajímavějšími podmínkami je rozhodně ochotných se přestěhovat jen necelých pět procent dotázaných, dalších třináct procent lidí uvádí „spíše ano“.

Naopak 29 % lidí považuje náklady na stěhování, bydlení a žití mimo svůj kraj za tak vysoké, že se jim změna nevyplatí. Téměř čtvrtina vnímá, že by na tom byli finančně lépe i po započítání všech nákladů, přesto ale o změnu nestojí, protože je jejich práce baví. A 28 % lidí stěhování rozhodně odmítá s tím, že se jim na současné adrese žije dobře a peníze ani lepší práce za stěhování podle nich nestojí.

Postoje se liší podle generací. Mezi mladými lidmi je třetina ochotná se za prací přestěhovat, zatímco u nejstarší pracující kategorie je takových lidí jen necelých čtrnáct procent. Pro mladé lidi je také mnohem podstatnější prestiž firmy než pro starší ročníky.

Nejdůležitějším faktorem atraktivity kraje je podle dvou třetin účastníků průzkumu dostatek zaměstnavatelů na trhu práce, pro 58 % lidí jsou to firmy nabízející vysoké mzdy a čtyři z deseti zaměstnanců ocení i atraktivní benefity.

Preference obyvatel jednotlivých krajů se liší. Například pro Pražany je atraktivní region s dostatkem zaměstnavatelů, kdežto pro obyvatele Zlínska a Liberecka je důležitější, že zaměstnavatelé nabízejí vyšší mzdy. Pardubičtí slyší na firemní benefity, zatímco pro ně není nijak podstatné příjemné pracovní prostředí ‒ které naopak za důležité považuje třetina pracujících hlavního města.

Data pro reprezentativní průzkum sesbírala agentura Talk Online Panel na vzorku 500 pracujících a studujících respondentů ve věku 18-64 let.