Unie vydavatelů podpořila přijetí komplexních „Globálních zásad pro umělou inteligenci (AI)“

Praha 8. září 2023 (PROTEXT) – Celkem 26 vydavatelských a novinářských organizací z celého světa včera společně vydalo dokument pojmenovaný „Globální zásady pro umělou inteligenci“.

Cílem zveřejněného dokumentu je zajistit, aby nové obchodní příležitosti představované umělou inteligencí a inovace spočívající v digitální transformaci vznikaly v souladu a v rámci etického a odpovědného přístupu. Přijetí těchto Globálních zásad pro umělou inteligenci by mělo zajistit vydavatelům trvalou možnost vytvářet a šířit kvalitní obsah a zároveň usnadnit odpovědný vývoj důvěryhodných systémů umělé inteligence.

Globální zásady pro AI v sobě odrážejí mnoho kritických aspektů zahrnutých v návrhu Aktu EU o umělé inteligenci, jež se týkají duševního vlastnictví, transparentnosti, odpovědnosti, kvality a integrity, spravedlnosti, bezpečnosti, nebo designu nástrojů AI a jejich udržitelného rozvoje.

Vývojáři, provozovatelé a implementátoři systémů umělé inteligence by měli především:

– respektovat právo duševního vlastnictví chránící investice mediálních organizací do jimi vytvářeného původního obsahu,

– využívat účinné licenční modely, které mohou usnadnit inovace prostřednictvím školení důvěryhodných a vysoce kvalitních systémů AI,

– zajistit transparentnost, aby vydavatelé mohli vymáhat svá práva v případech, kdy je jejich obsah zahrnut do tréninkových datových sad,

– jasně uvádět citace a zdroje a přiřadit obsah nově vytvářený umělou inteligencí k původnímu obsahu od konkrétních autorů a vydavatelů,

– uznat neocenitelnou úlohu vydavatelů při vytváření vysoce kvalitního obsahu pro školení jazykových modelů umělé inteligence a pro syntézu textu,

– dodržovat zákony a zásady hospodářské soutěže a zajistit, aby modely umělé inteligence nebyly používány k účelům, které jsou s ní v rozporu,

– podporovat důvěryhodné a spolehlivé zdroje informací a zajistit, aby obsah generovaný AI byl přesný, správný a úplný,

– nezkreslovat původní autorská díla,

– respektovat soukromí uživatelů a transparentně zveřejňovat, které osobní údaje jsou zpracovávány při návrhu, trénování a používání systémů AI,

– respektovat lidská práva a hodnoty při provozování systémů umělé inteligence, které budou plně v souladu se světovou legislativou.

Plné znění dokumentu „Globální zásady pro umělou inteligenci (AI)“ (v originále „Global Principles on Artificial Inteligence (AI)“) je k dispozici zde:
https://33c303d4-04d2-4691-9b35-535e9ea32429.usrfiles.com/ugd/33c303_434f9307c4cb4174b6172a125831cd1a.pdf

Český překlad zásad naleznete v příloze nebo je volně ke stažení na webových stránkách www.unievydavatelu.cz.

Kontakt:

Unie vydavatelů, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8

e-mail: unie@unievydavatelu.cz

www.unievydavatelu.cz

Unie vydavatelů je profesní asociace vydavatelů tiskových publikací v České republice. Aktuálně zastupuje 43 členů vydávajících více než 420 tištěných titulů a více než 200 webových titulů. Členové zaměstnávají přes 5000 pracovníků v redakcích, tiskárnách a v distribuci periodického tisku. Tištěné tituly mají zásah 83 % populace České republiky ve věku 12 až 79 let a představují více než 89 % celkového objemu hrubých inzertních příjmů vydavatelů. V oblasti online publikování profesionálně vytvářeného obsahu představují weby členů převážnou většinu obsahu vytvářeného v České republice. Profesní asociace je členem evropských vydavatelských asociací EMMA – ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.