Krhanice se dočkají moderní okružní křižovatky, na místě stavby je dopravní omezení

Praha 17. května 2024 (PROTEXT) – V obci Krhanice na Benešovsku aktuálně probíhá výstavba nové okružní křižovatky. Řidiči, kteří tudy projíždí, ale i místní, kteří tam bydlí tak musí po dobu výstavby počítat s omezením a zvýšeným hlukem ze stavby.

Petra Kučerová, tisková mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje: „V těchto místech stavíme místo stávající, průsečíkové křižovatky jednopruhovou extravilánovou okružní křižovatku. Je to prakticky z důvodu bezpečnosti, kdy okružní křižovatky jsou pro řidiče bezpečnější a komfortnější.“

Jako každá stavba na silnici, tak i tato zkomplikuje řidičům dopravu. V obci Krhanice bude po celou dobu prací úplná uzavírka, objízdná trasa pro řidiče je vyznačena. Práce ale probíhají podle plánů. Vše začalo frézováním a odtěžením konstrukční asfaltové vrstvy vozovky.

Petr Nagy, stavbyvedoucí firmy BES: „V současné době děláme propustky trubní na odvodnění. Součástí jsou i další parciální odvodnění. Jsou vybudované provizorní chodníky, udělaly se také přeložky inženýrských sítí, konkrétně sdělovacích sítí a veřejné osvětlení.“

V plánu je pak kompletní výměna komunikace včetně vybudování konstrukčních vrstev kvůli nevyhovujícímu stávajícímu podloží. Zároveň je nutné vystavět železobetonovou stěnu, aby nebyla narušena komunikace složitým svahovým terénem.

Petr Nagy, stavbyvedoucí firmy BES: „Jsou tady drobné výskyty, se kterými projekt nepočítal. Samozřejmě, nějaké komplikace se vždycky najdou, ale co týká konkrétně pilotové stěny, tak uvidíme. Diagnostika a geologické průzkumy tady byly, takže uvidíme, co nás zastihne.“

Součástí prací je i předělávka stávající kanalizace. Odčerpávání vody už tak náročnou stavbu ještě více komplikuje. Opravy potrvají celkem čtyři a půl měsíce a náklady se vyšplhají na více než 18,5 milionu korun.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava