Společnost Medisca podniká další kroky k ochraně svých inovativních technologií

Plattsburgh (USA) 14. října 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Medisca žaluje FlackTek za porušení patentových práv.

Společnost Medisca podnikla další krok v ochraně strategických investic vložených před desítkami let do výzkumu a vývoje (V a V), jež nakonec vedly k mixéru Medisca MAZ®, který je špičkou v oboru. Mixér Medisca MAZ poskytuje efektivní, homogenní, vysoce kvalitní řešení pro směšování stovek preparátů a je chráněn robustním portfoliem patentů po celém světě.

Zatímco společnost Medisca podnikla významné kroky k informování oboru o svém portfoliu patentů, některé společnosti pokračují v nabízení produktů porušujících duševní vlastnictví společnosti Medisca. Na ochranu svých cenných práv a k zajištění toho, aby společnosti soutěžily spravedlivě, minulý měsíc Medisca podala žaloby proti firmám Fagron B.V., HiperScan GmbH a Gako Deutschland GmbH za porušení patentu číslo 3.538.071, který patří německému protějšku společnosti Medisca. Žaloba byla podána u okresního soudu Mnichov v Německu a jako zákonnou ochranu požaduje soudní zákaz a finanční náhrady.

Dnes se snahy společnosti Medisca o vynucení práv rozšířily na USA žalobou pro porušení patentu podanou u okresního soudu v Jižní Karolíně proti firmě FlackTek za porušení US patentů čísel 10.420.705, 10.765.600, 11.090.224, 11.096.864, 10.231903 a 10.993.876. Podobně jako u dříve podané žaloby v Německu, v tomto US soudním řízení jako zákonnou ochranu požaduje soudní zákaz a finanční náhrady. Také zahrnuje tvrzení, že užívání a prodej výrobku firmy FlackTek SpeedMixer a souvisejících komponentů společností PCCA porušuje patenty společnosti Medisca.

“Jsme zavázáni zajišťovat spravedlivý a soutěživý globální trh, kde jsou respektovány inovace a duševní vlastnictví,” řekla Panagiota Danopoulos, vrchní viceprezidentka pro globální strategii a inovace společnosti Medisca. “Takže kromě našich nedávných soudních žalob v Německu podnikáme nyní další akce, abychom zajistili, že naše patenty budou hájeny v celém světě.”

Společnost Medisca doufá, že dnešní podání žaloby bude pro všechny konkurenty sloužit jako další připomínka důležitosti respektování duševního vlastnictví společnosti Medisca. Obor směšování (např. farmaceutického a CBD) dospěl k důvěře ve kvalitu a efektivitu nabízenou mixérem Medisca MAZ. Probíhající výzkum a vývoj a strategie duševního vlastnictví budou pokračovat k zajištění toho, aby všechny firmy zabývající se směšováním dostávaly vysoce kvalitní výrobky, které si zaslouží.

O společnosti Medisca

Společnost Medisca je globální korporace s lokalitami v Severní Americe, Austrálii a Evropě, která přispívá ke zdravotní péči posilováním silných partnerství, jež dodávají řešení na míru s neochvějným závazkem ke kvalitě a inovacím. Podporovaná více než 30 lety praxe a silným základem v dodávkách farmaceutického směšování, je Medisca společností obchodující s jinými firmami, která dodává komplexní nabídky poskytováním hodnoty, konzistence, odpovědnosti a spolehlivosti. Jako partner v oboru wellness nabízí Medisca neochvějnou oddanost pro zlepšování životů napříč četných potřeb a lidí. Pro víc informací navštivte www.medisca.com a sledujte nás na sítích LinkedIn, Facebook, TwitterYouTube.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231013905777/cs/

Kontakt:

Adam Pinsky ředitel pro komunikace apinsky@medisca.com 1-800-932-1039

Source: Medisca