Rozbor pitné vody ze studny

Hradec Králové 3. května 2024 (PROTEXT) – Voda ve studních obsahuje velmi často rizikové látky a bakterie, které mohou přinášet zdravotní rizika. Legislativa, pro případy využití pitné vody ze studny pouze pro osobní potřebu, kontroly nepřikazuje. Dle statistik však až 90 % studní nesplňuje parametry pitné vody.

Královéhradecká provozní (KHP) nyní nabízí svým zákazníkům možnost odborného otestování pitné vody ze studny. Cena rozboru činí 1335,- Kč včetně DPH.

Výdej vzorkovnic pro odběr probíhá v laboratoři společnosti na adrese V Mlejnku 625, Hradec Králové (Čistírna odpadních vod HK v Třebši) v pracovní dny v čase 7,00 – 15,00 hodin.

Příjem vzorků pak na stejné adrese každé pondělí a úterý v čase 7,00 – 9,00 hodin. Ke každému vzorku je nutno vyplnit objednávku, kterou zákazník obdrží společně se vzorkovnicemi a postupem, jak odběr provádět.

Výsledky rozborů jsou vyhodnoceny srovnáním s limity uvedenými ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění a následně zákazníkovi zaslány e-mailem nebo poštou v podobě písemného zkušebního protokolu včetně faktury.

Vzorkovnice je sterilní pouze jeden měsíc a po této době se musí v laboratoři vyměnit. Odběr je třeba provést maximálně 20 hodin před jeho předáním do laboratoře.

Odběr vody se provádí celkem do tří vzorkovnic. Do plastové vzorkovnice o objemu 500 ml pro chemický rozbor, do plastové lahve 250 ml pro rozbor na kovy a do skleněné sterilní vzorkovnice s alobalem o objemu 250 ml pro mikrobiologický rozbor. Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí. Vzorkovnice musí být čisté zvenku a dosud neotevřené. Před zahájením odběru je nutné odstranit z kohoutku sítko, případně umělohmotné nástavce a perlátory. Vhodná je také jeho sterilizace, například dezinfekčním sprejem, případně opálením konce kohoutku plamenem.

Postup odběru vzorku ze studny by měl probíhat následovně. „Pustit vodu a nechat minimálně tři minuty odtékat středním proudem. Odzátkovanou plastovou 500 ml vzorkovnici pro chemický rozbor i plastovou 250 ml vzorkovnici pro rozbor na kovy vypláchnout vzorkem odebírané vody, naplnit až po okraj a zátkou opatrně vytlačit přebytečnou vodu z hrdla tak, aby nezůstala vzduchová bublina,“ doporučuje Petr Řezníček, vedoucí laboratoře KHP.

Dále doplnil: „U skleněné sterilní vzorkovnice s alobalem o objemu 250 ml pro mikrobiologický rozbor je pak potřeba opatrně uvolnit alobal na zátce skleněné vzorkovnice (neodstraňovat), nesahat na vnitřní sterilní části, nevyplachovat a mírným proudem naplnit vzorkovnici po ohyb tak, aby pod zátkou zůstala vzduchová bublina přibližně 2 cm vysoká. Nakonec hrdlo naplněné vzorkovnice uzavřít zátkou a zajistit alobalem – přitisknout ho zpět.“

Vzorek vody je nutné uchovávat v chladu a temnu (nejlépe v chladničce) a co nejdříve jej dopravit do laboratoře KHP.

 

KONTAKT na laboratoř: laborator@khp.cz, tel. 495 272 249.