Společnost AstraZeneca zahajuje činnost společnosti Evinova, která se zabývá zdravotnickými technologiemi a urychluje inovace v odvětví věd o živé přírodě, provádění klinických hodnocení a zlepšování výsledků v oblasti zdraví

Wilmington (USA) 21. listopadu 2023 (PROTEXT/BusinessWire) –  

Společnost Evinova bude v rámci společnosti AstraZeneca fungovat jako samostatný podnik v oblasti zdravotnických technologií

Celosvětově rozšířená digitální zdravotnická řešení společnosti Evinova jsou založena na důkazech, vědeckých poznatcích a lidských zkušenostech a slouží zadavatelům klinických studií, organizacím klinického výzkumu („Clinical Research Organisation“ – CRO), ošetřujícím týmům a pacientům na místech provádění klinických hodnocení

První strategická spolupráce s předními světovými CRO Parexel a Fortrea umožňuje nabízet digitální zdravotnická řešení společnosti Evinova jejich široké zákaznické základně.

Společnost AstraZeneca dnes uvádí na trh společnost Evinova, která se má stát předním poskytovatelem digitálních zdravotnických řešení, jež budou lépe vyhovovat potřebám zdravotnických pracovníků, regulačních orgánů a pacientů. Díky dlouhodobé podpoře společnosti AstraZeneca a strategické spolupráci se společnostmi Parexel a Fortrea nabízí firma Evinova celosvětově rozšířené digitální produkty a služby pro odvětví věd o živé přírodě a zdravotnictví.

Společnost Evinova se bude prioritně snažit uvést na trh zavedená a rozšířená digitální technologická řešení, která již společnost AstraZeneca celosvětově používá k optimalizaci návrhu a provádění klinických hodnocení. Tím se zkrátí doba a náklady na vývoj nových léků, péče bude blíže domovu pacientů a sníží se zátěž zdravotnických systémů. Firma Evinova bude rovněž usilovat o příležitosti v oblasti digitálního vzdáleného monitorování pacientů a digitální terapie, přičemž v těchto oblastech chystá digitální inovace.

Na základě hlubokých zkušeností společnosti AstraZeneca s vývojem nových léčiv a poznatků od tisíců pacientů a klinických výzkumníků bude společnost Evinova poskytovat zavedená technologická řešení pro farmaceutické, biotechnologické a CRO na podporu klinického výzkumu po celém světě. Tyto technologie již byly použity při úspěšném provádění mnoha klinických studií sponzorovaných společností AstraZeneca ve více než 40 zemích.

Pascal Soriot, generální ředitel společnosti AstraZeneca, řekl: „Pomocí digitálních řešení lze urychlit budoucí vývoj léků. Jsme přesvědčeni, že kombinace vědeckých znalostí a zkušeností společnosti Evinova s vývojem digitálních technologií využívajících umělou inteligenci ve velkém měřítku poskytuje skutečnou příležitost zásadně zlepšit péči o pacienty, podpořit transformaci zdravotnictví a snížit emise uhlíku.“

Cristina Duran, prezidentka společnosti Evinova, uvedla: „Máme velkou radost, že můžeme širší komunitě vědců v oblasti věd o živé přírodě nabídnout portfolio celosvětově rozšířených digitálních řešení společnosti AstraZeneca vyvinutých pro potřeby vývoje léčiv. Věříme, že to pomůže posunout odvětví digitální zdravotní péče kupředu, protože je nám jasné, že zdravotníci a regulační orgány potřebují digitální řešení, která fungují napříč farmaceutickým průmyslem a podporují pacienty v širokém měřítku. Společnost Evinova, která pochází z tohoto odvětví a má prokazatelné zkušenosti, bude mít jedinečnou pozici pro poskytování vědecky podložených řešení založených na důkazech a lidských zkušenostech s cílem zlepšit zkušenosti a výsledky pacientů.“

Přední světové CRO Parexel a Fortrea uzavřely dohody o nabízení digitálních zdravotnických řešení společnosti Evina své široké základně zákazníků. Pro urychlení zavádění v tomto odvětví a udržení a rozšíření globálního dosahu svých digitálních produktů spolupracuje společnost Evinova se společnostmi Accenture a Amazon Web Services.

Společnost Evinova bude kombinovat klinické a regulační zkušenosti získané ve společnosti AstraZeneca se svými rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti digitálních technologií, které zahrnují strategii a vývoj, vývoj digitálních produktů, vědu o datech a umělou inteligenci, design uživatelského prostředí a behaviorální vědu. Kromě digitálních řešení bude společnost Evinova nabízet vlastní vědecká řešení, včetně vzdáleného monitorování pacientů a nových řešení koncových bodů, a také návrh studií a poradenské služby.

Poznámky

Produkty a řešení společnosti Evinova

Společnost Evinova spoluvytvořila s pacienty sadu pro vývoj léčiv Evinova, sadu digitálních řešení, jehož cílem je přinést výhody všem účastníkům – pacientům, zdravotnickým pracovníkům i výzkumným pracovníkům. Sada zahrnuje:

Jednotné řešení hodnocení Evinova: Globální řešení s ověřením GxP určené pro pacienty, pracovníky pracovišť klinických hodnocení a zadavatele klinických hodnocení, které zlepšuje provádění klinických hodnocení. Umožňuje provádění tradičních, hybridních a decentralizovaných klinických hodnocení a současně zlepšuje zkušenosti pacientů. Jednotné řešení klinického hodnocení podporuje přímý sběr primárních a sekundárních koncových bodů včetně nových digitálně podporovaných koncových bodů a připojených zdravotnických prostředků a senzorů v místě hodnocení i v domácnosti pacienta. Podporuje rovněž služby pro virtuální návštěvy včetně přímého doručování léků pacientům, telezdravotnictví, vzdáleného sledování pacientů a sledování lidských biologických vzorků. Interakce s pacienty je dostupná prostřednictvím snadno použitelné a poutavé aplikace pro pacienty, která je k dispozici ve více než 40 zemích a 80 jazycích. Interakce na pracovišti je dostupná prostřednictvím portálu s jedním přihlášením.

Návrh a plánování studie Evinova: Používá algoritmy umělé inteligence a strojového učení, které pomáhají týmům klinického vývoje a provozu navrhnout optimální studii s ohledem na kritické proměnné návrhu. Týmy mohou navrhnout svou studii, získat automatické kalkulace nákladů a posoudit provozní proveditelnost na základě skutečných údajů z dané indikace na úrovni země a místa. Mohou si prohlížet historická data a předpovídat budoucí trendy. Modul obsahuje také modely pro odhad uhlíkové stopy studie a dopadu na zkušenosti pacientů. Týmy mohou urychlit rozhodování díky spolupráci a možnostem porovnávání scénářů.

Správa portfolia Evinova: Podporuje řízení klinických programů a studií, podávání zpráv a správu prostřednictvím transparentních informací v reálném čase a prediktivní analýzy. Poskytuje kompletní přehled o portfoliu ve všech fázích a umožňuje sledování klinických programů a zkoušek na globální, regionální a národní úrovni a na úrovni pracovišť. Pomocí prediktivních algoritmů poskytuje budoucí klíčové milníky, což vedoucím studií umožňuje pochopit odchylky od plánů a podporuje odpovídající intervenci.

Digitální zdravotnictví

Použití digitálních zdravotnických technologií je považováno za řešení, které snižuje náklady na zdravotní péči a zároveň pomáhá zlepšovat zkušenosti pacientů a jejich výsledky. Počínaje přibližně 6 % HDP v letech 2006 – 2010 se předpokládá, že kombinované veřejné výdaje na zdravotnictví a dlouhodobou péči v zemích OECD dosáhnou v roce 2060 nejméně 9,5 %. V zemích BRIICS se poměr výdajů rovněž výrazně zvýší a v roce 2060 dosáhne přibližně 10 % HDP, pokud nebudou zavedeny politiky omezování nákladů. ¹ Na základě informací o výdajích na zdravotní péči v roce 2018 společnost McKinsey odhaduje, že jen samotné intervence v oblasti digitálního zdravotnictví mají potenciál ušetřit v americkém zdravotnickém systému téměř 500 miliard dolarů, pokud budou přijaty v plném rozsahu.²

Digitální zdravotnictví je rozsáhlý (+900 miliard dolarů do roku 2032) a rostoucí (13,6% CAGR 2022-2032) trh. Trh s digitálním zdravotnictvím v oblasti výzkumu a vývoje a poskytování péče s dálkovým sledováním pacientů tvoří dohromady přibližně 60 % celkového trhu s digitálním zdravotnictvím ³. Zbývajících 40 % tvoří screening a diagnostika, wellness a prevence nemocí, dodávky terapií a digitální lékárny.

Digitální zdravotnické technologie a klinický výzkum

Významnou část nákladů a času procesu vývoje léků tvoří klinické zkoušky, nikoliv navrhování molekul. Ty jsou však pro proces vývoje a schvalování léků zásadní a mají zásadní význam pro umožnění přístupu k inovativním lékům. Studie odhadují, že uvedení nového léku na trh nyní stojí až 2 miliardy dolarů, 4 a podle jedné studie je průměrná doba od zahájení klinického zkoušení do schválení 7,1 roku. 5V celém odvětví se u téměř 80 % klinických hodnocení nepodaří dodržet časový plán náboru 6 a pouze 3 – 5 % vhodných pacientů s rakovinou se zapojí do klinického hodnocení. 7 Mnoho skupin, včetně marginalizovaných rasových a etnických skupin, žen a dalších populací, je v klinických hodnoceních nedostatečně zastoupeno. 8

Nedávný článek společnosti AstraZeneca publikovaný v časopise Nature Medicine, jehož hlavní autorkou je Cristina Duran, ukázal, že zavádění digitálních zdravotnických technologií do klinických hodnocení může zlepšit zkušenosti pacientů díky zrychlení harmonogramů a snížení nákladů. 9

AstraZeneca

AstraZeneca je globální biofarmaceutická společnost, která se zaměřuje na objevování, vývoj a komercializaci léků na předpis v oblasti onkologie, vzácných onemocnění a biofarmacie, včetně kardiovaskulárních, renálních a metabolických a respiračních a imunologických léčiv. Společnost AstraZeneca se sídlem v Cambridge ve Spojeném království působí ve více než 100 zemích a její inovativní léky užívají miliony pacientů po celém světě. Navštivte stránky astrazeneca.com sledujte tuto společnost na sociálních médiích @AstraZeneca.

Evinova

Evinova je společnost zabývající se zdravotnickými technologiemi, která zlepšuje výsledky v oblasti zdraví tím, že podporuje rozvoj odvětví věd o živé přírodě v oblasti digitálního zdraví zevnitř. Díky uplatňování vědeckých odborných znalostí, důslednosti založené na důkazech a vhledu do lidských zkušeností jsou naše digitální řešení záměrně navržena tak, aby všichni společně mohli dosáhnout lepších zdravotních výsledků. Evinova je zdravotně-technologický podnik v rámci skupiny AstraZeneca.

Kontakty

Pro podrobné informace o tom, jak kontaktovat tým pro vztahy s investory, klikněte zde. Pro mediální kontakty klikněte zde.

Odkazy

1. „OECD. What future for health spending?“ K dispozici na: https://www.oecd.org/economy/health-spending.pdf. Zpřístupněno v listopadu 2023.

2. „McKinsey & Company. Healthtech in the fast lane: What is fueling investor excitement?“ K dispozici na: https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/healthtech-in-the-fast-lane-what-is-fueling-investor-excitement . Zpřístupněno v listopadu 2023.

3. „Precedence Research. Digital Health Market (By Component: Software, Hardware, and Services; By Technology: Telehealthcare [Telehealth and Telecare], mHealth [Apps and Wearables], Digital Health Systems [E-prescribing Systems and Electronic Health Records], and Health Analytics) – Global Market Size, Trends Analysis, Segment Forecasts, Regional Outlook 2023 – 2032.“ K dispozici na: https://www.precedenceresearch.com/digital-health-market. Zpřístupněno v listopadu 2023.

4. „Deloitte. Deloitte pharma study: Drop-off in returns on R&D investments.“ K dispozici na: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html . Zpřístupněno v listopadu 2023.

5. „Deloitte. Deloitte pharma study: Drop-off in returns on R&D investments.“ K dispozici na: https//www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html . Zpřístupněno v listopadu 2023.

6. „Clinical Trials Arena. Clinical trial delays: America’s patient recruitment dilemma.“ K dispozici na: https://www.clinicaltrialsarena.com/features/featureclinical-trial-patient-recruitment/ . Zpřístupněno v listopadu 2023.

7. „Baquet, C.R., Commiskey, P., Daniel Mullins, C., Mishra, S.I., Recruitment and participation in clinical trials: socio-demographic, rural/urban, and health care access predictors. Cancer Detect Prev. 2006;30(1):24-33.“ K dispozici na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3276312/. Zpřístupněno v listopadu 2023.

8. „Schwartz, A.L, Aslan, M., Morris, A.M., Halpern, S.D., Why diverse clinical trial participation matters. N Engl J Med 2023; 388:1252-1254.“ K dispozici na: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2215609#article_references . Zpřístupněno v listopadu 2023.

9. „Durán, C.O., Bonam, M., Björk, E. et al. Implementation of digital health technology in clinical trials: the 6R framework. Nat Med (2023).“ K dispozici na: https://doi.org/10.1038/s41591-023-02489-z. Zpřístupněno v listopadu 2023.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

 

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231120567810/cs/

Kontakt

Brendan McEvoy 1-302-885-2677

Zdroj: AstraZeneca

 

PROTEXT