Podnikatelská konference Nové hedvábné stezky přinesla slibné výsledky, společnost Hinen je aktivně zapojena do globální spolupráce

Peking (Čína) 15. listopadu 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – 

Vedoucí představitelé více než 150 zemí se nedávno v čele podnikatelů zúčastnili třetího Fóra mezinárodní spolupráce iniciativy Nové Hedvábné stezky Pásmo a stezka (Belt and Road International Cooperation Summit Forum). Úvodní události Fóra mezinárodní spolupráce – Podnikatelské konference iniciativy Nové Hedvábné stezky (Belt and Road Entrepreneurs Conference) – se zúčastnil také čínský národní high-tech podnik Hinen, který zde uspořádal podpisový ceremoniál. Jako národní high-tech společnost integrující výzkum a vývoj, výrobu, prodej a služby disponuje Hinen více než 10.000 zaměstnanci a pěti supervelkými výrobními základnami.

Společnost Hinen se zabývá výzkumem, vývojem a celosvětovým prodejem domácích systémů pro skladování energie, hybridních solárních invertorů, přenosných napájecích zdrojů a baterií. Společnost zaměstnává více než 400 profesionálních techniků v oblasti výzkumu a vývoje, je držitelem více než 150 patentů a jejím cílem je poskytovat vysoce kvalitní řešení obnovitelných zdrojů energie pro venkovní aktivity, domácnosti a život mimo dosah elektrické sítě.

Podnikatelská konference iniciativy Nové Hedvábné stezky je nejvýznamnější událostí při příležitosti 10. výročí této iniciativy. Představuje také důležitou mnohostrannou platformu pro diskusi na téma vysoce kvalitního rozvoje. Konferenci společně uspořádaly Čínská rada pro podporu mezinárodního obchodu, Komise pro dohled nad státem vlastněným majetkem a jeho správu při Státní radě a Všečínská federace průmyslu a obchodu. Hlavním tématem byla „Vysoce kvalitní společná realizace iniciativy Nové Hedvábné stezky a společné úsilí o dosažení všeobecného rozvoje a prosperity“.

Letošní Podnikatelská konference iniciativy Nové Hedvábné stezky se může pochlubit více než 1100 účastníky včetně významných činitelů, širokým spektrem návštěvnických zemí a silnou reprezentací. K zastoupeným oblastem patří mimo jiné infrastruktura, čistá energie, umělá inteligence, biomedicína, finanční služby, moderní zemědělství nebo železniční doprava. V rámci konference byla sjednána spolupráce na projektech v hodnotě 97,2 miliardy USD, což překonává počet projektů a hodnotu smluv z minulého ročníku.

Společnost Hinen se jako národní high-tech podnik Podnikatelské konference iniciativy Nové Hedvábné stezky aktivně účastnila a podepsala zde dohody o spolupráci s řadou profesionálních partnerů. Do budoucna hodlá pokračovat v posilování svého výzkumu, vývoje a inovací v oblasti domácích systémů skladování energie, hybridních solárních invertorů a bateriových bloků či poskytování řešení pro ekologicky šetrné produkty a vysoce kvalitních systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie ve venkovním prostředí, v domácnostech a při pobytu mimo elektrickou síť.

Společnost bude rovněž i nadále uplatňovat své silné stránky v oblasti technologií a produktových inovací, spolupracovat s partnery na podpoře vysoce kvalitní společné realizace iniciativy Nové Hedvábné stezky a pozitivně tak přispívat ke všeobecnému rozvoji a prosperitě.

Kontakt:

market@hinen.com

 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2275758/image_5028007_3344508.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2275759/image_5028007_3344853.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2275760/image_5028007_3344962.jpg 

 

PROTEXT