Město hledá zhotovitele expozice tučňáků

Ostrava 30. dubna 2024 (PROTEXT) – Zhotovitele netypické, zato velmi atraktivní stavby hledá město Ostrava. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava plánuje v příštích letech chov tučňáků. Novostavba expozice tučňáků, a s ní souvisejících stavebních objektů a provozního zázemí, bude situována v centrální části uzavřeného areálu Zoologické zahrady Ostrava, výstavba započne v tomto roce. Stavba je určena pro chov tučňáků v předpokládaném počtu 15–50 jedinců v prostoru imitujícím jejich přirozené prostředí.

„Město podporuje zoo dlouhodobě, krom chovu vzácných a raritních zvířat, náleží k významných ochranářským i vzdělávacím institucím, jde také o výjimečný turistický cíl. Na počátku letošního dubna zoo přivítala již 100 000 návštěvníka, zhruba o měsíc dřív než v roce 2023. Vloni do zoo zavítal rekordní počet návštěvníků 612 455, což dokládá velkou oblíbenost naší zoo. Během příštích let nabídneme novou moderní expozici tučňáků, která zahrnuje především venkovní vodní plochu bazénu a navazuje na přírodní prostředí venkovního výběhu určeného pro tučňáky. Kolem poloviny obvodu bazénu budou procházet návštěvníci a prosklenými průzory ve stěnách bazénu mohou pozorovat tučňáky pod vodní hladinou,“ uvedl Jan Dohnal, primátor města.

„Doposud jsme plánovali, že v nové expozici budeme chovat tučňáky brýlové, ohrožený druh hnízdící na pobřeží jižní Afriky. Aktuálně jsme byli osloveni koordinátorem chovu tučňáků, zda bychom místo tučňáka brýlového nezvolili příbuzného tučňáka magelánského původem z opačné strany atlantského oceánu. Chovatelsky jde o zcela srovnatelný a vizuálně velice podobný druh a tuto nabídku zvažujeme. V případě tučňáka magelánského se jedná sice o méně ohrožený druh v přírodě, ale je chován velmi málo. Tím bychom mohli pomoci rozšířit druh v lidské péči. Rozhodnutí padne v nejbližších týdnech po sérii konzultací s evropskými koordinátory chovu,“ popsal ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.

Stavba bude vybudována v aktuálně nezastavěném místě. „Tento prostor se nachází v samém centru zoologické zahrady, kudy projde každý návštěvník, a proto je expozice tučňáků situována právě sem. Expozice bude doplněna o další možnosti zajímavé prohlídky prostředí života těchto zvířat. Součástí expozice bude i podmořská jeskyně, kde bude možno pozorovat pohyb tučňáků pod vodou. V této jeskyni bude také umístěno velké akvárium s rybami,“ doplnila Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

Z jeskyně bude možné vystoupit dvojramenným schodištěm na střechu jeskyně, která bude tvořit vyhlídku. Z této vyhlídky bude možno sledovat shora bazén a venkovní výběh tučňáků.

„Terény ve venkovním výběhu tučňáků budou přírodní, ve formě skal a s plážemi kolem bazénu i s tekoucím vodopádem. Tučňáci v expozici budou v těsném kontaktu s návštěvníky, odděleni pouze zábradlím a prosklenými průhledy. V bazénu bude umístěn poloostrov s vyvěrajícím vodním gejzírem. Expozice bude také zahrnovat interaktivní výukovou část, v které budou znázorněny ekologické škody v oblastech, kde tučňáci žijí,“ dodal Aleš Boháč, náměstek primátora.

V zázemí stavby budou místěny nezbytné technologie k úpravě vody bazénu, dále vnitřní výběhy tučňáků a prostory zoologického a technického vybavení.

„Zpracování projektové dokumentace zajišťovala zoo, na bedrech města je realizace stavby. Autorem projektové dokumentace je společnost V&V stavební a statická kancelář, předpokládané náklady stavby přesáhnou 145 milionů korun bez DPH. Stavba by měla být dokončena za dva roky,“ uzavírá Břetislav Riger, náměstek primátora.

 

www.ostrava.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.