Cenu evropského občana letos získaly projekt pro odložené děti a ostravská škola

Praha 23. října 2023 (PROTEXT) – Cenu evropského občana dostaly letos za Českou republiku dvě organizace za pomoc dětem v nouzi – Nadační fond La Vida Loca za projekt Život v kufříku uchovávající odloženým dětem jejich vzpomínky a Základní a mateřská škola Václava Košaře v Ostravě za akce usnadňující integraci ukrajinských dětí a jejich rodin. Ocenění, které Evropský parlament (EP) uděluje za posilování spolupráce mezi členskými zeměmi a šíření společných hodnot, v pátek 20.10. předala v Evropském domě v Praze zástupcům obou organizací místopředsedkyně EP Dita Charanzová.

Projekt Život v kufříku pomáhá dětem, které jejich biologičtí rodiče odložili, získat informace o prvních okamžicích jejich života. V kufříku si z porodnice odnášejí porodní náramek, první dudlík či lahvičku, fotografii, obleček nebo hračku, kterou háčkují či pletou dobrovolníci. Získají i deník, do kterého zdravotní sestry zapisují jejich první okamžiky na světě, osobní vzkazy nebo příhodu, jak přišly ke svému jménu.

Kufřík pak s dětmi putuje do jejich pěstounské či adoptivní rodiny, kde opatrovníci či náhradní rodiče pokračují v zaznamenání a uchování vzpomínek. S nápadem přišla vrchní sestra dětské kliniky pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Michaela Chmelařová. Od roku 2015 se k němu připojilo přes 60 porodnic v Česku a podařilo se uchovat vzpomínky víc než 2000 dětí.

„Pro odložené děti je kufřík potvrzením, že jsou důležité a že zde vždy byli lidé, kteří o ně s láskou pečovali,“ poznamenala zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu La Vida Loca Martina Opava.

Ostravská škola Václava Košaře získala ocenění za projekt nazvaný Podpora a začlenění dětí a rodin z Ukrajiny. Cílem bylo pomoct s integrací ukrajinských rodin, které se po napadení Ruskem ocitly v nové zemi. Projekt zahrnoval výlety po Česku, pomoc s výukou češtiny, prázdninové příměstské tábory, zahradní slavnost, tvořivé či sportovní aktivity. Do projektu byli zapojeni čeští lektoři a učitelé, kteří pomáhali s integrací a rozvojem jazykových a komunikačních dovedností, i české děti. Součástí týmu byl také psycholog a tlumočník.

„Nabídli jsme téměř 40 ukrajinským žákům naší školy a jejich rodinám pestrou nabídku aktivit, při kterých mohli alespoň na chvíli zapomenout na prožitá traumata. Pomáhali jsme jim překonat jazykovou bariéru, dát jim pocit bezpečí a adaptovat se na nové prostředí,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ V. Košaře Radka Palátová.

Ocenění uděluje od roku 2008 Evropský parlament, respektive Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností. Letos Evropský parlament ocenil 38 občanů a organizací z členských států EU. Loni cenu obdržela Charita Znojmo a vzdělávací platforma HolkyzMarketingu. Mezi oceněné patří i organizace Člověk v tísni, Charita ČR, Post Bellum nebo Nadace Naše dítě.

Foto: © European Union 2023

Záznam přenosu:

Sestřih z předávání: