Vznikla další aliance proti kyberzločinu

Ilustrační foto: Jan Vašek z Pixabay

V rámci své evropské centrály společnost Mastercard zahájila v Belgii provoz Evropského centra kybernetické odolnosti (European Cyber Resilience Centre, ECRC). Potvrzuje tím svůj důraz na boj s kybernetickými hrozbami a na posilování odolnosti vůči těmto hrozbám. Centrum posílí obranu proti kybernetickým útokům, zkrátí reakční časy a současně bude sloužit jako centrum vývoje nových nápadů v kyberbezpečnosti. Současně bude také posilovat spolupráci v této oblasti mezi veřejným a soukromým sektorem, oznámila společnost Mastercard.

Z kyberkriminality se stala globální výdělečná činnost v hodnotě bilionů eur. Kyberbezpečnostní centrum ECRC bude sdružovat partnery z veřejného a soukromého sektoru, aby dokázalo adekvátně reagovat na vývoj kyberbezpečnostních hrozeb. S využitím svých prostředků a odborníků bude zprostředkovávat spolupráci s národními kyberbezpečnostními centrálami, policejními orgány i oborovými organizacemi po celé Evropě.

Mastercard varuje, že míra ohrožení spotřebitelů i firem bude narůstat. „Kyberkriminalita se v rychle se měnícím světě, který je navíc navzájem neuvěřitelnou měrou propojený, neustále vyvíjí. A my se vyvíjíme také. Toto centrum spojí ty nejchytřejší mozky z řad podnikatelů, vlád a dalších sektorů, abychom byli vždy o krok před hrozbami a zajistili, že digitální svět bude co nejbezpečnější. Koneckonců, práce na tom, aby lidé mohli důvěřovat tomu, že jsou online v bezpečí, nekončí u našich čtyř stěn – ani u našich firewallů,“ říká Michael Miebach, generální ředitel společnosti Mastercard.

Centrum ECRC umocňuje schopnosti společnosti Mastercard v potírání kybernetických hrozeb v digitálním ekosystému a umožňuje jí poskytovat před těmito hrozbami potřebnou ochranu, detekovat je a reagovat na ně. Centrum rozvíjí těsnější propojení s klienty, partnery i ostatními zainteresovanými stranami a podporuje tak vzájemnou spolupráci v celém regionu. ECRC zvyšuje všeobecnou odolnost a je lídrem v odezvě na kyberbezpečnostní i fyzická narušení.

Mezi zásadní součásti Evropského centra kybernetické odolnosti patří vedle zástupců dvaceti různých týmů také Fusion Centre, které zjišťuje odezvu společnosti Mastercard na organizační bezpečnostní incidenty, či digitální forenzní laboratoř.

„V Europolu jsme přesvědčeni, že jednotlivec nemůže čelit hrozbám kyberzločinu sám. Díky tomu, že Evropské centrum pro kybernetickou odolnost spojuje všechny relevantní aktéry, má mimořádný potenciál obstát v tomto boji,” řekla Catherine De Bolle, výkonná ředitelka Europolu, evropské organizace zaměřené na potírání organizovaného zločinu.

Nedávno byla v Česku založena aliance All4Cyber. Jejím cílem je poskytovat komplexní služby, šířit osvětu a předávat zkušenosti v soukromém i veřejném sektoru. Aliance také reaguje na aktuální legislativu, ať už je to evropská směrnice NIS2, nebo nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Zakládajícími členy All4Cyber jsou renomované společnosti Antesto, CNS, DATASYS, DATRON, IdStory a TeskaLabs.

Společnost Mastercard loni uskutečnila 143 miliardy finančních transakcí.