Vítkovice dokoupily všechny akcie společnosti Linde Vítkovice

Společnost Vítkovice, a. s., odkoupila od skupiny Linde, světového lídra v oblasti technických plynů, padesátiprocentní podíl ve společnosti Linde Vítkovice,  a. s., se sídlem v Ústí nad Labem. Firmu, která se pohybuje na trhu výroby a plnění porézní hmoty do acetylenových lahví, revizí lahví na technické plyny a ekologické recyklace acetylenových lahví, dosud vlastnily se shodnými podíly švédská Linde Sverige AB a právě Vítkovice. „Finanční transakce proběhla minulý týden. Akcie přebíráme v těchto dnech. Všechny odkládací podmínky dokončení akvizice jsme splnili,“ uvedl předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič. Hodnotu, za kterou byl zkompletován stoprocentní podíl ústeckého podniku, označil za důvěrnou.

Ilustrační foto: Linde Vítkovice

Společnost Linde Vítkovice měla loni podle předběžných výsledků tržby okolo 50 milionů korun. Ve dvou předchozích letech se hodnota tržeb pohybovala od zhruba 43 mil. Kč do přibližně 58,6 milionu korun. „Pro odkoupení podílu jsme se rozhodli na základě úvah o strategickém rozvoji Linde Vítkovice, který by měl znamenat posílení vztahů se všemi klienty, kteří rozvíjejí v současnosti perspektivní byznys technických plynů, čisté mobility a energetiky,“ vysvětlil Broskevič.

Vítkovice jako staronový vlastník Linde Vítkovic nyní začnou s přípravami na valnou hromadu a plánováním investic. Společnost bude posilovat ve třech hlavních oblastech: preparace acetylénových lahví, revize lahví a svazků na technické plyny a likvidace starých acetylénových lahví. „Investice budou nasměrovány do technologií, které zvýší automatizaci a kapacitu firmy v daných oborech. Počítáme také s investicemi do snížení energetické náročnosti,“ dodala ředitelka Linde Vítkovic Veronika Hladová. Zvyšování kapacity má podle ní jít ruku v ruce s postupným růstem obratu.

Vítkovice současně předpokládají také změnu názvu společnosti, který do budoucna už nebude obsahovat odkaz na značku Linde a bude vyjadřovat zaměření na všechny producenty technických plynů.