Většina firem již vnímá ESG jako klíč k úspěchu

Ilustrační foto: Julie Rose z Pixabay

Firmy zkratku ESG, která pod sebou skrývá kritéria udržitelnosti, odpovědného přístupu a řízení firem, donedávna vnímal jako další zákonnou povinnost, která jim přinese nadbytečnou administrativu, přičemž tento náhled sdílí v současnosti už jen čtvrtina firem. Naopak, tři čtvrtiny firem už vnímají ESG jako důležitou součást své obchodní strategie, která jim pomůže zajistit si prosperitu. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti BDO ve spolupráci s výzkumnou agenturou Mercuri Urval, kterého se zúčastnilo přibližně 150 společností ve třinácti evropských zemích včetně České republiky.

„V dnešní době, kdy investoři a zákazníci kládou stále větší důraz na udržitelnost a sociální odpovědnost, firmy, které ESG aspekty integrují do svých operačních a strategických rozhodnutí, nejen že přispívají k lepší společnosti, ale zároveň si vybudují silnější, odolnější a inovativnější podnikání. Zásady ESG by tedy měly být vnímány ne jako povinný úkol, ale jako klíčový prvek, který může otevřít nové příležitosti pro růst, zlepšení efektivity a upevnění vztahů se všemi zainteresovanými stranami,“ prohlašuje Ondřej Šnejdar, vedoucí partner poradenských služeb BDO.

Valná většina dotazovaných společností (75 %) již dnes vnímá ESG jako prostředek tvorby hodnoty, nikoliv jako pouhé zaškrtnutí políčka pro splnění požadavků. Přitom téměř všechny firmy (97 %) se domnívají, že udržitelnost změní jejich obchodní model a aktivity, z toho 22 % uvedlo, že zcela změní jejich společnost. 

K tomu, aby byl tento přechod úspěšný, bude primárně nutné udržitelnost začlenit přímo do podnikatelské strategie. Jako hlavní prioritu to uvedlo nejvíce z oslovených firem (26 %), podle 18 % společností bude nejvíce záležet na tom, jak se k tomuto závazku postaví vedení organizace, a shodně 18 % firem zdůrazňuje, že zásadní bude aktivní zapojení zaměstnanců a jejich přístup.  

Firmy cítí tlak na to, aby byly udržitelné a odpovědné, a to nejvíce od svých klientů (67 %), dále od svých zaměstnanců a uchazečů o práci při náboru (51 %) a až na třetím místě prostřednictvím zákonných povinností od vlády a orgánů veřejné správy (50 %).

„I my se setkáváme s tím, že zájemci o práci se při pohovorech ptají na to, jaké činíme kroky v rámci ESG, zejména co se týče udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, na finanční odměnu se ptají někdy až poté. Pro ně i pro stávající zaměstnance jsou sociální a environmentální otázky čím dál důležitější, s čímž by firmy měly počítat a zohlednit to ve svých strategiích a aktivitách,“ komentuje Stanislav Klika, vedoucí týmu ESG poradenství BDO s tím, že největší důraz na tyto otázky dávají zpravidla zástupci mladé generace.

Značná část firem je si poptávky po informacích vědoma. Nadpoloviční většina firem (59 %) již dokonce zveřejňuje, jaké kroky v udržitelnosti podniká, ať už obecněji, nebo přímo v podobě nefinančního reportingu. Více než třetina firem (38 %) plánuje to samé, aktuálně jsou jejich strategie a aktivity buď ve vývoji, nebo s nimi firmy plánují přijít v následujících dvou letech. Pouze kolem 3 % firem v této oblasti v tuto chvíli nic nechystá. 

„Vnímání problematiky ESG se mezi firmami jednoznačně posouvá. Většina firem již v současnosti přijímá fakt, že zveřejňování plánů a aktivit týkajících se udržitelnosti, zlepšuje jejich reputaci na trhu společně s důvěrou obchodních partnerů. Zároveň přispívá k jejich konkurenceschopnosti a správný přístup k ESG zároveň firmám pomáhá v odolnosti vůči rizikům spojeným s environmentálními a sociálními výzvami,“ doplňuje Stanislav Klika.

Hlavními překážkami, se kterými se firmy potýkají při implementaci ESG strategií, jsou podle průzkumu zejména náklady (26 %), dále přílišná komplexnost dodavatelských řetězců (16 %) a kulturní překážky (15 %).