V Říčanech firma CITYA provozuje učenlivý autobus

Zcela nový modus veřejné dopravy nedávno začal provozovat technologický startup CITYA mobility v Říčanech u Prahy. Zákazník – cestující si prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu objedná přepravu z místa A do místa B. Nejpozději do 15 minut od té chvíle na sjednaném místě, které by nemělo být dále než 70 metrů od bydliště objednatele, si pak bude moci nastoupit do mikrobusu. Ten zákazníka zaveze opět ne dále než 70 metrů od jím určeného cíle.

Hned jsme u vás. Víme, kam potřebujete. Ilustrační foto: Linekk z Pixabay

Firma si vzala za cíl vytvořit doplňkovou dopravní službu ke klasickým linkovým autobusům, k jejichž zastávkám na pevně daných trasách má mnoho obyvatel Říčan dlouhou docházkovou vzdálenost. Další výhodou je jízdní řád „na objednávku“, tedy podle skutečných časových potřeb a možností obyvatel.

Nový dopravní modus má ambici vytvořit alternativu pro cestování soukromými automobily, a to nejen po pravidelných trasách, jako jsou dopravy dětí do škol a na kroužky, dospělých do zaměstnání a za nákupy či k lékařům, ale také dopravu podle jejich individuálních potřeb. To vše s týmiž vozidly a v rámci jedné platformy.

Vzhledem k tomu, že Říčany se staly typickým satelitem hlavního města a mnoho jeho obyvatel i celých rodin do Prahy pravidelně dojíždí, je zde potenciál omezit tuto soukromou příměstskou dopravu a ulevit tím jak životnímu prostředí a přeplněným silnicím, tak také přeplněným parkovištím a ulicím v okrajových sídlištích Prahy.

Modus je založen na umělé inteligenci. „Klíčové je, že náš algoritmus autonomně vyhodnocuje aktuální situaci spolu s historickými daty, na kterých se učí. V reálném  čase optimalizuje trasy, aby vozidla posbírala co nejvíce cestujících v jedné trase a ti se dostali do svého cíle včas,“ vysvětluje Dominik Janík, zakladatel a ředitel společnosti CITYA mobility.

Městům a obcím nový modus nabízí zlepšení dopravní obslužnosti a výrazné snížení nákladů. Menší, více vytížená vozidla jsou ve vybraných oblastech efektivnější, než velké autobusy jezdící po pevných trasách, v nízké frekvenci a poloprázdné. Flexibilní MHD může být podle propočtů CITYA pět- až šestkrát levnější než klasická autobusová hromadná doprava.

„Cestujícím nový systém nabízí dostatečně komfortní alternativu k osobním automobilům. To povede k omezení individuální dopravy. Obyvatelé ocení zlepšení života díky dostupnosti dopravních služeb do 15 minut i bez vlastního auta,“ říká D. Janík. „Systém dopravy je velice přívětivý také k handicapovaným občanům a seniorům.“

Podle něj akční radius na jeden vůz (mikrobus) dosahuje až 50 kilometrů čtverečních. To je dostatečně široký prstenec např. kolem Prahy a systém by tak byl vysoce funkční v satelitní zástavbě hlavního města. „Sestavují se různé dopravní analýzy pro potřeby hromadné dopravy. I když bývají někdy hodně podrobné, mají jeden nedostatek. Nepočítají s lidmi, s jejich proměnlivými a někdy nepředvídatelnými potřebami. Nebo je vykolejen náhodnými dopravními událostmi. Náš systém právě s tím vším počítá a reaguje na ně,“ dodává Janík.

Společnost CITYA je členem Asociace umělé inteligence PRG.ai, Sdružení dopravních podniků a asociace Dopravní telematiky. O její platformu se zajímají i jiná města, v Česku Plzeň, České Budějovice, Brno a v zahraničí např. Berlín nebo Varšava. V zahraničí podobné systémy fungují asi ve čtyřech městech. U nás firma testovala svůj systém loni na podzim v Brně, nyní se výsledky dvouměsíčního provozu vyhodnocují.