Určování cen prodejcům je porušením zákona

Ilustrační foto: Steve Buissinne z Pixabay

Určování minimálních nebo pevných prodejních cen, kdy výrobci nebo dodavatelé stanovují cenu, za kterou musí prodejci nabízet jejich produkty koncovým zákazníkům (praktiky Resale Price maintenance – RPM), je protiprávní. Upozorňuje na to advokátní kancelář Dentons.

Praktiky RPM vedou zpravidla k vyšším cenám pro spotřebitele a ke snížení motivace prodejců při zlepšování služeb nebo inovací v důsledku nemožnosti soutěžit na ceně. Nesou s sebou proto potenciální právní a regulační důsledky, neboť tyto praktiky jsou v mnoha jurisdikcích považovány za protiprávní. „Tyto podmínky mají svá pravidla stanovená soutěžním právem na evropské úrovni, tedy pravidla, která jsou do velké míry přebírána jednotlivými členskými státy. Pravidla zjednodušeně říkají, že zde máme některé absolutně zakázané obchodní praktiky, které výrobci v dodavatelském řetězci dělat nemohou. Určování prodejních cen je jednou z těchto praktik,“ říká Adam Přerovský, odborník na soutěžní právo z advokátní kanceláře Dentons.

V kontextu české legislativy se praktiky RPM pohybují na hraně antimonopolních zákonů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) takové praktiky pečlivě sleduje a zasahuje, pokud jsou shledány porušujícími pravidla hospodářské soutěže. Tento přístup vyžaduje od českých firem důkladnou znalost právních předpisů a zajištění, že jejich obchodní praktiky jsou v souladu s nimi. Jako v mnoha jiných případech je nejlepším řešením prevence. 

RPM praktiky jsou častým terčem kontrol. „Z pohledu českého Úřadu na ochranu hospodářské soutěže je to dlouhodobě jedna z priorit. Soustředí se na ni i proto, že je relativně jednoduché v řízeních pochybení prokázat. Velké etablované korporace jsou si zpravidla vědomy zákazu RPM, úřad proto často cílí na středně velké podniky, kde bývá často povědomí o soutěžním compliance velmi nízká, takže tam úřad velmi často na nějaký problém narazí,“ dodává advokát Přerovský. Kontroly úřadu se se navíc stále častěji zaměřují i na firmy podnikající v e-commerce, které skutečně nemusí mít ani tušení o tom, že jim něco hrozí. 

ÚOHS například v nedávné době ve spojení s RPM praktikami pokutoval tři výrobce krmiv pro zvířata. Pokutu výši cca 48 mil. Kč, jež je jednou z nejvyšších sankcí udělených za RPM praktiky v ČR, udělil společnosti Noviko. V této situaci vzal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v potaz přitěžující faktory, které se projevovaly ve formě trestů ukládaných společností Noviko vůči určitým zákazníkům za ignorování výzev souvisejících s doporučenými cenami. Úřad ale zároveň uznal jako polehčující okolnost právě fakt, že společnost vylepšila svůj soutěžní compliance program.