Unipetrol koupil společnost Remaq na recyklaci odpadu

Skupina Orlen Unipetrol koupila společnost Remaq, která se zabývá mechanickou recyklací odpadu. Rozvíjí tak své recyklační aktivity, díky kterým bude schopna získávat a zpracovávat odpadní plast a bioodpad a vyrábět z něj nové petrochemikálie a biopaliva. Unipetrol o tom informoval v tiskové zprávě. Cenu obchodu společnost neuvedla. Dokončení akvizice se předpokládá nejpozději do konce března 2023.

Orlen Unipetrol chce být do roku 2050 emisně neutrální, jedním z postupných cílů je právě i rozvoj recyklačních aktivit tak, aby v roce 2030 až 20 % petrochemické produkce Unipetrolu vznikalo pomocí recyklace plastového a organického odpadu.

Foto: Pixabay

„Naše projekty v chemické recyklaci plastů nám umožní realizovat principy cirkulární ekonomiky a současně nás přiblíží k naplnění cíle emisní neutrality skupiny Orlen do roku 2050. Akvizicí společnosti Remaq rozšíříme kompetence skupiny Orlen také v mechanické recyklaci. Naší ambicí je všechny způsoby recyklace odpadu vhodně propojit a sestavit ucelený a plně funkční řetězec, ve kterém efektivně spolupracují municipality, distributoři odpadu a jeho finální zpracovatelé,“ napsal předseda představenstva PKN Orlen Daniel Obajtek. Orlen usiluje o to, aby v roce 2030 byla kapacita recyklace plastů a organického odpadu na úrovni až 400 tis. tun ročně.

Italsko-česká společnost Remaq byla založena v roce 2004. Zabývá se výrobou a obchodováním s plastovými recykláty, zejména polypropylenem, polyetylenem a polystyrenem. V roce 2009 firma otevřela výrobní závod v průmyslovém areálu v Otrokovicích. V něm provozuje 4 regranulační linky s celkovou kapacitou 2400 tun za měsíc. Remaq je nejvýznamnější a nejrychleji rostoucí společností recyklující plasty v České republice a zastává významnou pozici i na evropském trhu. Zaměstnává 80 lidí a její tržby přesahují 500 milionů korun.

Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu.