Tři čtvrtiny Čechů očekávají pomoc s financováním bydlení od státu

Rostoucích nákladů na bydlení se obávají  73 % Čechů. Snížení či úplné zrušení státní podpory výrazně snižuje zájem o stavební spoření. Při současné výši podpory by mělo o stavební spoření zájem 49 % Čechů, bez státní podpory pouze 16 procent. Zjištění vyplývají z výzkumu agentury Ipsos realizovaného pro Asociaci českých stavebních spořitelen zaměřeného zejména na téma bydlení a jeho financování.

Češi se obávají rostoucích nákladů zejména u energie (93 %), potravin a spotřebního zboží (92 %) a pohonných hmot (81 %). Tři čtvrtiny populace (73 %) se obávají rostoucích nákladů na bydlení či nedostupnosti bydlení, sdělují výsledky průzkumu Ipsos.

Úspory na teple a možná i horší časy, je třeba se připravit. Ilustrační foto: Pixabay

Obavy Čechů potvrzují i data Českého statistického úřadu, podle kterých byl meziroční nárůst cen v kategorii bydlení 24,9 %, tedy druhý nejvyšší hned po kategorii Stravování a ubytování (25,3 %; zdroj ČSÚ, září 2022).

Lidé proto očekávají také pomoc od státu. Tři čtvrtiny respondentů souhlasí, že by stát měl v následujících letech pomáhat domácnostem s financováním bydlení, a to různými způsoby. U financování nového bydlení zejména zastropováním sazeb na hypotékách, zvýšením dostupnosti sociálního bydlení a podporou výstavby nových bytů. U stávajícího bydlení Češi očekávají podporu od státu zejména v zastropování cen energie a poskytnutí příspěvku na bydlení a na energii.

Jednou z možných forem podpory financování bydlení je i stavební spoření, které v současné době využívá třetina populace, další třetina populace ho využívala v minulosti. Nejčastějším účelem, ke kterému lidé prostředky ze stavebního spoření využili nebo plánují využít, je řešení bydlení.

Šest z deseti lidí, kteří stavební spoření již ukončili, získané prostředky využilo na nákup či rekonstrukci nemovitosti nebo pořízení vybavení domácnosti. Asi desetina stavební spoření využila jako finanční rezervu, necelá desetina jako spoření pro děti.

Ke stavebnímu spoření lze v současné době získat státní podporu až 2000 Kč za rok. Pokud by byla státní podpora poskytovaná v současné výši, o sjednání stavebního spoření by měla zájem téměř polovina populace (49 %). Pokud by byla stanovena podmínka využití úspor na náklady spojené s bydlením, byl by zájem o něco nižší (41 %).

S klesající mírou státní podpory významně klesá i zájem o stavební spoření. Při poloviční výši příspěvku, tj. maximálně 1000 Kč za rok, by o stavební spoření mělo zájem 24 % lidí, bez státní podpory pouze 16 % lidí.

Sedm z 10 Čechů souhlasí s tím, že by měla být zachována státní podpora stavebního spoření ve výši až 2000 Kč za rok. Více než polovina Čechů je také přesvědčena, že díky stavebnímu spoření mají k dispozici úvěry, které v jiných institucích nedostanou. Polovina Čechů také vidí ve stavebním spoření vhodný nástroj pro snížení energetické náročnosti bydlení (možnost investice do fotovoltaiky, tepelných čerpadel apod.)

Výzkum byl realizován na přelomu srpna a září 2022 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR starší 18 let. Celkem se ho zúčastnilo 1039 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Zadavatelem výzkumu byla Asociace českých stavebních spořitelen.

Stavební spoření má uzavřeno zhruba 3,5 milionu lidí. Vláda uvažuje o zrušení státního příspěvku v rámci úspor výdajů státního rozpočtu.Stavební spoření je finanční produkt, který kombinuje dvě části – spořicí a úvěrovou. Nejdříve si klient spoří, aby následně po dosažení určité doby či cílové částky (kterou si můžete navýšit) mohl vzít (většinou výhodnější) úvěr ze stavebního spoření. Výhoda stavebního spoření je státní podpora ve výši 10 % z vkladů, maximálně 2000 Kč ročně. K 30. červnu 2022 bylo evidováno celkem 485 tis. úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích), což představuje oproti stavu k 31. prosinci 2021 pokles o 6 tis. úvěrů (−1,3 %). Celkový objem úvěrů k 30. červnu 2022 dosáhl hodnoty 334,1 mld. Kč, což je o 14,8 mld. Kč více než na konci roku 2021 (+4,6%). V roce 2021 přispěl stát na stavební spoření 4,2 miliardy korun.