Tramvaje se v depu obslouží samy

Ilustrační foto: Vinson Tan z Pixabay

Škoda Group, plzeňský výrobce lokomotiv a dopravních prostředků pro veřejnou dopravu pod názvem Škoda Transportation představila své pojetí chytrého depa během tiskové konference na veletrhu Rail Business Days 2023. Nejnovější projekt společnosti, jenž má zajistit autonomní provoz tramvají v depu, staví na již existujících technologiích, které propojuje do uceleného ekosystému autonomní vozovny.

Téma autonomie se dostává stále více do centra pozornosti celé společnosti – od výrobců, přes dopravní podniky až po veřejnost. Na cestě za budoucností dopravy hledají výrobci a vývojáři způsoby, jak propojit již vyvinuté technologie do komplexního systému. Do odborné diskuze začíná vstupovat téma autonomních vozoven, jakožto prvního kroku k tomu, jak optimalizovat provoz městské hromadné dopravy.

Díky automatizaci běžných procesů systém Škody Group eliminuje potřebu manuálních zásahů. Veliký potenciál je i z pohledu zvýšení bezpečnosti a snížení množství kolizí vozidel, ke kterým v depech dochází. „Všechny tyto aspekty umožní provozovatelům výrazně snížit provozní náklady. Vedle provozních výhod představuje digitalizace depa výjimečnou příležitost k dalšímu testování a zdokonalování autonomních technologií v reálném prostředí. Tento projekt slouží jako odrazový můstek na cestě k plné autonomii ve městech. která jsou budoucností městské hromadné dopravy,“ tvrdí Škoda Group.

„Inovace byly vždy hnací silou Škodovky a já pevně věřím, že vývoj autonomních technologií je dalším logickým krokem v závazku poskytovat našim zákazníkům špičková řešení. Smart Depo bude integrovat naše pokročilé technologie a know-how a má veliký potenciál zefektivnit provoz a optimalizovat náklady dopravních podniků,“ popisuje Jiří Liberda, President Business Unit Digital ve Škodě Group. „Jen si představte, že vozovna bude schopna sama přijmout vozidla, zanalyzovat jejich stav, naplánovat potřebný servis a následně je co nejefektivněji seřadit a připravit na další provozní den. K těmto představám se neustále přibližujeme, a za několik let už budou digitální technologie připravené pro běžný provoz.“

Vývoj Smart Depa zahrnuje tři fáze. V první fázi dojde k automatizaci specifických činností pomocí integrace již existujících funkcí. Druhá fáze umožní provoz tramvají bez řidiče, přičemž ve vozovně bude přítomný personál, který bude provoz řídit z dispečinku. V této fázi bude vozovna schopna poskytnout například online diagnostiku s možností pokročilého servisu a údržby s využitím umělé inteligence. Třetí fází je pak plně autonomní provoz, ve kterém bude systém schopen vyhodnocovat potřeby každého vozidla a řídit celé depo.

Společnost se intenzívně zabývá vývoji technologií, které postupně nahradí řidiče a přinesou zcela nové možnosti provozovatelům vozidel pro hromadnou dopravu. Škoda Group již úspěšně otestovala dva systémy, které jsou základními stavebními kameny pro autonomní provoz.

Systém autonomního řízení ATO automatizuje řízení vlaku, optimalizuje jízdní plán a snižuje spotřebu energie. Klíčovou roli ve správném fungování systému hraje správná a přesná lokalizace, k níž se využívá elektronická mapa dráhy a fúze dat z modulu GNSS a modulu odometrie.

Antikolizní systém ACS má za úkol snížit dopady kolizí v depech a městském provozu. K tomu využívá kombinaci technologie LiDAR, kamery a přesné lokalizace pomocí HD map a odometrie. Tato sestava umožňuje systému vytvořit virtuální tunel, ve kterém dovede vozidlo detekovat překážky, poskytovat včasné varování a minimalizovat falešně pozitivní varování.

Škoda Group patří do skupiny PPF. Vyrábí nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy a řídicí a pohonné systémy pro dopravní systémy. Ve svých továrnách v ČR a jedné ve Finsku zaměstnává 8000 lidí.