Těžba černého uhlí klesla za 10 let o 87 %, hnědého o 23 %

Fotka od Ben Scherjon z Pixabay

Těžba černého uhlí byla v roce 2022 o 87 % nižší než v roce 2012. U hnědého dosáhl pokles 23 %. Vyplývá to ze statistik tveřejněných ministerstvem průmyslu a obchodu.

Na hrubé výrobě elektřiny se ve stejném roce uhlí podílelo 44 %, na hrubé výrobě tepla 56 % a na konečné spotřebě (bez dopravy) 37 %. V případě podílu uhelných paliv na konečné spotřebě se jednalo o druhý nejvyšší podíl mezi zeměmi EU 27.

Minsiterstvo mj. upozornilo, že od roku 2019 více černého uhlí dovážíme než těžíme, přičemž největší část připadá na import z Polska. Celková spotřeba černého uhlí energetického dosahovala hodnoty 2 345 tis. tun; z toho 42 % se spotřebovalo na výrobu elektřiny, 20 % na výrobu tepla k prodeji, 10 % tvořila provozovací spotřeba v energetice, 10 % spotřeba na výrobu tepla ve firmách a 8 % na výrobu tepla v domácnostech. Hnědé uhlí se na výrobě elektřiny podílelo ze 41 %. Jeho zásoby odhadují analytici ministerstva na 12 let.