Téměř každá firma v ČR má nyní zkušenost s opožděnými platbami

Platební morálka v ČR je nyní špatná, téměř každá společnost má za poslední rok zkušenost s opožděnými platbami. Polovina firem je na tom hůře než před pandemií koronaviru. Téměř 80 % akceptuje stále delší odklady splatnosti. Vyplývá to ze zprávy společnosti Intrum Czech sestavené na základě průzkumu z 29 evropských zemí, kterého se zúčastnilo více než 11 000 společností z 15 odvětví.

Co se týče tržeb, efektivity a schopnosti zvládat problémy, udává polovina českých firem, že jejich kondice je slabší než před propuknutím epidemie koronaviru v Česku v březnu 2020. Čtvrtina společností je na tom zhruba stejně, zbývající čtvrtina vnímá svou pozici jako silnější.

Problém vycházet vstříc požadavkům svých zaměstnanců na vyšší plat má 54 % firem z průzkumu, což odpovídá situaci v celé Evropě, kde to je 55 procent. Nadpolovičních 55 % českých firem také uvedlo, že jejich zaměstnanci nemají dostatečné interní odborné znalosti na to, aby podnik zvládl dopady inflace. Na celoevropské úrovni takto odpovědělo 58 % firem.

Očekávání většiny společností ohledně dalšího vývoje makroekonomiky jsou pesimistická. Na 58 % českých respondentů uvedlo, že úrokové sazby dále porostou, což přináší opatrnost z hlediska budoucích investic nebo ochoty podniků půjčovat si dodatečné zdroje.

Kvůli rostoucí inflaci české firmy čím dál hůře zvládají platit svým dodavatelům včas. Takovou obtíž má 56 % podniků. Negativní dopady inflace ukazuje také to, že 9 z 10 dodavatelů bylo za posledních dvanáct měsíců požádáno, aby přijali delší doby splatnosti, než jim bylo příjemné. Delší dobu splatnosti během posledního roku přijalo 79 % dodavatelů. Třetina respondentů také uvedla, že platí svým dodavatelům později, než by kdy přijali od svých vlastních zákazníků.

Dřívější splacení žádá, aby se tak chránily proti opožděným platbám, 46 % českých podniků. Mezi další častá opatření patří bankovní záruky a úvěrové kontroly. Pouze 13 % českých firem se soustředí na vymáhání pohledávek.

„Z průzkumu napříč Evropou je zřejmé, že současný makroekonomický vývoj vede ke zhoršování situace podniků v porovnání s obdobím před pandemií, přičemž jsou paralelně atakovány jak ze strany svých odběratelů na prodlužování doby splatnosti svých faktur, tak od svých zaměstnanců tlakem na zvyšování mezd,“ řekl výkonný ředitel Intrum Czech Karol Jurák.

Platební morálka záleží na charakteru firmy a na jejím vedení. Zdravé a inovativní firmy s jasným financováním většinou podle projektového manažera společnosti Nafirmy.cz Víta Vavřince problémy se splátkami nemají. „V poslední době nicméně zaznamenáváme zvýšený zájem o úvěrové financovaní mezi českými firmami,“ dodal.