Tedom vstupuje do transformace polského teplárenství

Ilustrační foto: 51581 z Pixabay

Třebíčská strojírensko-energetická skupina Tedom expanduje do Polska. Spolu s polským partnerem Polimex Mostostal založila společnost Polimex Energo, která bude stavět a provozovat portfolio kogeneračních jednotek pro polské teplárenské a průmyslové firmy. Informovala o tom společnost Tedom.

Nová společnost Polimex Energo bude společným podnikem (joint venture) českého Tedomu a polské energeticko-inženýrské společnosti Polimex Mostostal s 50% podíly. Vznik společnosti schválily antimonopolní úřady obou zemí a hned po založení v dubnu 2024 začala polským průmyslovým a teplárenským společnostem nabízet vybudování a provozování kogeneračních jednotek. Ty, díky vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla z plynu, popřípadě bioplynu, patří mezi nízkoemisní zdroje, a odpovídají tak plánům na dekarbonizaci. 

„V Polsku bychom podle základního scénáře chtěli instalovat a provozovat kogenerace o výkonu 10 MWe ročně, věříme ale, že polský trh slibuje mnohem větší potenciál,“ upřesňuje Ladislav Zeman, generální ředitel Tedomu. Roční plánovaný instalovaný výkon by pokryl průměrnou roční spotřebu např. sedmnáctitisícových Otrokovic. 

Polimex Energo zákazníkům z řad firem a teplárenských společností bezplatně instaluje novou kogenerační jednotku Tedom a současně jim bude dodávat teplo za cenu nižší, než v případě vlastní výroby v plynovém kotli. Vedle tepla za výhodnou cenu a modernizace topného systému bez nutnosti vynakládat vlastní prostředky zákazníci získají také stabilní příjem z pronájmu prostor, ve kterých je jednotka instalována.

Tedom v Polsku působí už 14 let, společným podnikem Polimex Energo chce na tamním trhu dále expandovat a zúčastnit se tak budoucí transformace polského teplárenství, které je z velké části závislé na spalování uhlí. Podle informací Ministerstva zahraničních věcí sektor ročně spálí zhruba 14,5 mil. tun uhlí a na dálkové vytápění spoléhá 40 % polských domácností. Teplárenství by do roku 2050 mělo dosáhnout uhlíkové neutrality, už do roku 2028 by však mělo projít první fází transformace. Podle veřejně dostupných zdrojů bude na celkovou transformaci a dekarbonizaci polského dálkového vytápění zapotřebí 276 až 418 miliardy zlotých (1625 až 2445 miliardy korun). Kogenerační jednotky jsou považovány za nízkoemisní zdroj energie a jejich zapojení tak zapadá do strategie dekarbonizace, ke které se Polsko stejně jako další evropské země zavázaly v dokumentu Fit for 55.

„Nutná dekarbonizace polského teplárenství, do které budou v nejbližších letech směřovat masivní investice, a současně malá konkurence v tomto segmentu na polském trhu, nás vedly k hledání partnera se silnou místní značkou, jímž se nakonec stala právě energeticko-inženýrská firma Polimex Mostostal,“ říká Michal Rzyman, generální ředitel Tedomu Poland. Pro polského partnera byly atraktivní zkušenosti Tedomu z českého trhu. Tedom totiž hodlá v Polsku zopakovat model, který zná už z Česka, kde společně se skupinou ČEZ postavil a společně provozoval kogenerační jednotky o výkonu více než 100 MWe, než firmu v roce 2020 se ziskem prodal.

Skupina Tedom s téměř tisícovkou zaměstnanců a s pobočkami v Česku, Polsku, Německu, Velké Británii, USA a Kazachstánu vykázala za rok 2023 tržby 5,8 mld. Kč, přičemž mezi lety 2022 a 2023 se tržby společnosti zvýšily o 30 %. Tedom má 4 výrobní a vývojové závody v České republice. Za dobu své existence skupina prodala více než 9500 kogeneračních jednotek. Kromě nich Tedom poskytuje řadu dalších energetických služeb, jako jsou služby výkonové rovnováhy, nákup a prodej energie, instalace decentralizovaných zdrojů energie či komplexní dodávky energetických celků.  Hlavním akcionářem skupiny Tedom je fond Jet 2 tuzemské investiční společnosti Jet Investment. Podílníky fondu jsou čtyři partneři Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík. Ve svých fondech kvalifikovaných investorů spravují aktiva včetně doposud nesvolaného kapitálu ve výši 14 miliard korun.